W telefonicznej ankiecie przeprowadzonej przez Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) przepytano 1600 pełnoletnich Rosjan. Błąd statystyczny badania, o którego wynikach informuje rosyjska agencja Ria Nowosti, nie przekracza 2,5 proc.

Z sondażu wynika, że 35 proc. Rosjan uważa, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Prawidłowej odpowiedzi, że Ziemia krąży wokół Słońca, udzieliło 61 proc. ankietowanych. Respondenci zostali też zapytani, czy to prawda, że w ciągu miesiąca Ziemia dokonuje pełnego obrotu wokół Słońca. Błędnej odpowiedzi "tak" udzieliło 12 proc. pytanych, poprawnej - "nie" - 69 proc., 19 proc. miało problem z odpowiedzią.

Czytaj więcej

Na świecie jest prawie 13 tysięcy głowic jądrowych

Co piąty Rosjanin (21 proc.) uważa, że pierwsi ludzie żyli w tym samym okresie, co dinozaury. Wiedzę, że tak nie było, posiada 66 proc. ankietowanych.

Większość uczestników sondażu (85 proc.) wiedziała, że przegotowanie nie sprawi, że radioaktywne mleko stanie się bezpieczne. Błędną opinię w tej kwestii miało 7 proc. ankietowanych.

Czy GMO powoduje raka? Z sondażu wynika, że uważa tak 44 proc. Rosjan, przeciwnego zdania jest 35 proc., a 21 proc. nie potrafi wyrazić opinii. Na pytanie, czy żywność GMO może pokonać głód na Ziemi większość (55 proc.) pytanych przez WCIOM odpowiedziała przecząco, 32 proc. - twierdząco, a 13 proc. miało trudności z odpowiedzią.