Upamiętnią wreszcie ofiary KL Gusen

Austriacy wykupili część terenu po byłym obozie nazistowskim w Gusen. Ofiary zbrodni niemieckich zostaną upamiętnione.

Publikacja: 14.02.2022 21:00

Upamiętnią wreszcie ofiary KL Gusen

Foto: shutterstock

O wykupieniu części działek po byłym obozie KL Gusen poinformowała Klub byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Gusen Martha Gammer, przewodnicząca Komitetu Pamięci Gusen. Chodzi o wejście do systemu tuneli Bergkristall, gdzie w czasie wojny pracowali więźniowie, dwóch baraków administracji SS, kruszarki kamieni i części placu apelowego.

To oznacza, że na terenie dawnego obozu w Gusen może wreszcie powstać upamiętnienie. O zagospodarowanie terenu, który po wojnie stał się własnością prywatną i stopniowo zacierane były ślady obozu, od 2016 roku naciskały polskie władze. Wielokrotnie z Austriakami rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Kultury i MSZ. W 2019 r. premier wyraził zainteresowanie zakupem pozostałości po obozie. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej".

Zgodnie z deklaracjami strony austriackiej prace nad koncepcją upamiętnienia mają się rozpocząć w 2022 roku.

Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury

Z informacji umieszczonej w austriackiej gazecie „Der Standard" wynika, że są prowadzone wstępne prace związane z upamiętnieniem. Prawdopodobnie będzie to „park pamięci", w którym trasa będzie prowadzić od dawnych koszar SS na wschodzie przez plac apelowy (...) do Miejsca Pamięci Gusen. „Ścieżka audiowizualna będzie towarzyszyć zwiedzającym w drodze przez poszczególne miejsca, z wyjaśnieniami na tablicach informacyjnych i opowieściami ocalałych" – opowiada gazecie Martha Gammer. Dodała, że nie ma potrzeby, aby powstały tam „duże nowe budynki".

Czytaj więcej

Szansa na ocalenie miejsca po obozie

Przypomnijmy, że Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie we współpracy z członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Markiem Zającem przygotowała projekt Europejskiego Centrum Edukacyjnego im. Henryka Sławika w Gusen. Miałoby stanowić międzynarodowe miejsce spotkań i kształcenia młodzieży.

„Zgodnie z deklaracjami strony austriackiej prace nad koncepcją upamiętnienia mają się rozpocząć w 2022 roku. W procesie tym ma zostać zapewniony udział państw pochodzenia ofiar (w tym Polski), a także m.in. lokalnych władz i organizacji pozarządowych. Strona polska podkreśla wagę współpracy międzynarodowej w procesie kształtowania miejsca pamięci, a deklaracja delegowania ekspertów polskich do prac nad koncepcją pozostaje aktualna. Harmonogram prac oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa mają zostać przedstawione przez Austriaków" – poinformowała „Rz" Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury.

KL Gusen był jednym z najważniejszych ogniw systemu obozów Mauthausen-Gusen, w którym osadzono 34 tys. polskich więźniów – głównie inteligencję, z których życie straciło 27 tys. osób.

Społeczeństwo
Cudzoziemka urodziła dziecko przy polsko-białoruskiej granicy. Trafiła do szpitala
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy nie boją się wojny
Społeczeństwo
Odeszła pozostając wierna sobie. Jaka naprawdę była prof. Jadwiga Staniszkis
Społeczeństwo
Zmarła Jadwiga Staniszkis
Społeczeństwo
W gospodarstwie znaleziono kilkadziesiąt martwych zwierząt. Zatrzymano 48-latka