Polskie ministerstwo spraw zagranicznych odpowiedziało w ten sposób na zapytanie korespondenta Ukrinform - informuje ukraiński portal.

Najwięcej wiz wydano w 2017 roku przez konsulat RP we Lwowie - ponad 443 tys. (czyli 37,9 proc. ogółu). Znaczny odsetek wiz wydał tez konsulat w Łucku (257 tys. - 21,9 proc.), w Winnicy (150 tys. - 12,8 proc.) i w Charkowie (147 tys. - 12,6 proc.) Ponadto placówka w Kijowie wydała ponad 115 tys. wiz (9,9 proc.), a w Odessie ponad 55 tys. (4,7 proc.).

Całkowita liczba odmów wydania wizy wyniosła 47 tys. (3,8 proc. całkowitej liczby wniosków wizowych).

W 2016 roku wydanych zostało łącznie ponad 1 268 000 wiz dla Ukraińców. 652 tys. były wizami z prawem do pobytu i pracy na terenie Polski.

Jednak 11 czerwca został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Ukraińcy nadal muszą uzyskać wizę tylko jeśli chcą w Polsce pracować. Ruch bezwizowy dotyczy biznesowych, turystycznych lub rodzinnych wyjazdów. Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.