Wprowadzony w życie 1 stycznia 2022 roku "Polski Ład" to największa w historii III RP reforma systemu podatkowego. Jej elementem są - z jednej strony - podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tys. złotych. oraz zwolnienie z podatku dochodowego emerytur do wysokości 2,5 tys. zł; z drugiej - podniesienie składki zdrowotnej do poziomu 9 proc. (również dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) i zlikwidowanie możliwości odpisywania składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Rząd deklaruje, że zmiany wprowadzone w ramach "Polskiego Ładu" będą korzystne dla 18 mln podatników, a korzystne lub neutralne - dla 23 mln czyli 90 proc. podatników.

Pierwsze dni funkcjonowania "Polskiego Ładu" ujawniły jednak pierwsze niedociągnięcia reformy - wielu nauczycieli i policjantów, którzy otrzymują wynagrodzenie "z góry", w styczniu otrzymało niższe pensje. Jak się okazało był to efekt niewypełnienia formularza PIT-2, czyli deklaracji pracownika, by pracodawca, przy wypłacaniu wynagrodzenia, uwzględniał kwotę wolną od podatku. Rząd początkowo odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarczył księgowych w miejscach pracy osób, które otrzymały niższe wynagrodzenia, ale ostatecznie przyznał się do błędu, a minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające sposób naliczania podatku dochodowego. Wszyscy, którzy w styczniu otrzymali niższe wynagrodzenie niż w grudniu, mają otrzymać wyrównanie.

Czytaj więcej

Müller o Polskim Ładzie: Na wnioski personalne przyjdzie czas

Krytycy "Polskiego Ładu" zwracają uwagę, że system podatkowy po reformie jest jeszcze bardziej skomplikowany niż był dotychczas, a problem z interpretacją przepisów mają nie tylko księgowi, ale też pracownicy urzędów skarbowych.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - rozwiązania przyjęte w "Polskim Ładzie" są dla nich korzystne, czy nie.

20,6 proc. respondentów stwierdziło, że "Polski Ład" wprowadza korzystne dla nich rozwiązania.

39,2 proc. ankietowanych uważa, że rozwiązania "Polskiego Ładu" są dla nich niekorzystne.

30,6 proc. respondentów nie potrafi rozstrzygnąć, czy "Polski Ład" będzie dla nich korzystny czy nie.

9,6 proc. ankietowanych nie zna rozwiązań "Polskiego Ładu".

- Negatywnych skutków Polskiego Ładu spodziewa się częściej niż co trzecia kobieta (35%) i 44% mężczyzn. Częściej niż ogół respondentów negatywny wpływ przepisów na swoją sytuację podatkową przewidują osoby do 24 roku życia (46%), a także te posiadające wyższe wykształcenie (45%). Z uwagi na wysokość dochodu o negatywnych skutkach Polskiego Ładu w kontekście własnej sytuacji najczęściej przekonane są osoby o dochodzie w granicach 3001 zł – 5000 zł netto (46%) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak, wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4.01-5.01.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.