1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z sondażu opublikowanego przez CBOS wynika, że Polacy doceniają przede wszystkim gospodarcze oraz finansowe korzyści z przynależności do UE. Niemal trzy czwarte badanych (74 proc.), patrząc z perspektywy czasu, uważa, że gdyby Polska nie stała się członkiem Wspólnoty, nasz kraj rozwijałby się gorzej niż obecnie.

Czytaj także: Polacy doceniają korzyści z członkostwa w UE

 

 

 

 

Po raz pierwszy w badaniach CBOS ponad połowa Polaków (ogółem 56 proc.) zadeklarowała, że czuje się Europejczykami. Poczucie związku z Europą nie doprowadziło jednak do osłabienia tożsamości narodowej. Niemal wszyscy wciąż czują się Polakami, a europejska tożsamość jest w większości przypadków wtórna wobec tożsamości narodowej.

Z badania wynika także, że marcu akceptacja obecności Polski w Unii Europejskiej osiągnęła rekordowy od 2004 roku poziom 91 proc. Obecnie przeciwnych członkostwu jest jedynie 5 proc. badanych.

4 proc. badanych jest niezdecydowanych, czy lepiej, by Polska należała do UE, czy nie. Od lutego poziom poparcia członkostwa Polski we Wspólnocie wzrósł o 3 punkty procentowe. O tyle samo spadł także odsetek przeciwników. Liczba osób niezdecydowanych nie zmieniła się. 

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ