Z badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, wynika, że 30 lat po pierwszych częściowo wolnych wyborach do Sejmu Polacy są podzieleni w ocenach tego, czy ich wkład w obalenie komunizmu i przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej został przez międzynarodową opinię publiczną wystarczająco uznany. 

41 proc. badanych udziela na to pytanie odpowiedzi negatywnej, a 35 proc. Jest zdania, że do takiego uznania doszło. - Niemcom natomiast trudno ocenić wpływ Polski i Polaków na obalenie komunizmu i przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Największa grupa badanych Niemców (42 proc.) dostrzega taki wpływ, jedna trzecia uważa, że nie jest on ani duży, ani mały (36 [proc.), a 10 proc. twierdzi, że jest on niewielki lub żaden - mówi autorka badań, Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. - To pokazuje, jak bardzo percepcja się różni w zależności od społeczeństwa i doświadczeń historycznych. Świadczy też o tym, jak bardzo potrzebna jest edukacja o wspólnej europejskiej historii - dodaje. 

Czytaj także: Historia łączy nas z Niemcami

Z tegorocznego Barometru wynika także, że 80 lat od czasu wybuchu drugiej wojny światowej Polacy i Niemcy dostrzegają jej wpływ na wzajemne relacje. 73 proc. badanych Polaków i 70 proc. Niemców uznaje go za silny lub niewielki. Jednocześnie spada odsetek badanych, którzy twierdzą, że jest on silny -  w Polsce z 43 proc. w 2008 roku do 32 proc. obecnie, a w Niemczech z 34 proc. w 2008 roku do 22 proc. obecnie. 

14 proc. Polaków i 19 proc. Niemców uważa także, że druga wojna światowa nie ma żadnego wpływu na wzajemne relacje. Jak podkreśla dr Agnieszka Łada, zdecydowane różnice występują w opiniach, czy cierpienia i ofiary Polaków, jakich doświadczyli w swojej historii, zostały uznane przez międzynarodową opinię publiczną. Niemal połowa polskich respondentów (46 proc.), uważa, że tak się nie stało, podczas gdy w Niemczech takich opinii jest o połowę mniej (21 proc.). Zdaniem większości Niemców, cierpienia te zostały odpowiednio uznane (62 proc.).

Według badania, dwadzieścia lat po wejściu Polski do NATO i piętnaście lat po dołączeniu do Unii Europejskiej Polacy bardzo pozytywnie oceniają skutki tych wydarzeń dla wzrostu bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego i stabilizacji politycznej w Europie. Na ten temat pozytywne zdanie ma także większość Niemców. - W obliczu wyzwań, jakie stoją przed Europą a więc i polsko-niemiecką współpracą zapytaliśmy w tym roku także o polskie i niemieckie oceny wkładu kluczowych aktorów porządku światowego w jego stabilizację - mówi dr Agnieszka Łada. - Wyniki pokazują, że są zbliżone w wypadku Unii Europejskiej, Rosji i Chin, ale zdecydowanie różne w wypadku Stanów Zjednoczonych - podkreśla. Porównywalnie kształtuje się stosunek do przywódców światowych. Polacy zdecydowanie lepiej oceniają Donalda Trumpa (47 proc. pozytywnie) niż Niemcy (15 proc.). Ci drudzy najlepiej oceniają z kolei prezydenta Francji Emmanuela Macrona (68 proc.), a następnie szefową własnego rządu (61 proc.). Polacy częściej dobrze postrzegają Angelę Merkel (48 proc.), gorzej jednak francuskiego prezydenta (39 proc.). Władimir Putin cieszy się natomiast pozytywną opinią u 18 proc. Polaków i 29 proc. Niemców.

Z badania wynika, że Polacy i Niemcy podobnie oceniają obecnie stan stosunków polsko-niemieckich. 59 proc. Polaków i 60 proc. Niemców uważa, że relacje te są dobre. 23 proc. Polaków i 27 proc. Niemców postrzega ich stan jako zły.

Badania w Polsce i w Niemczech przeprowadzone zostały na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej metodą wywiadów bezpośrednich. W Polsce przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych mieszkańców powyżej piętnastego roku życia przez KANTAR PUBLIC, a w Niemczech na reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców powyżej czternastego roku życia przez IPSOS. 

"Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach.