Napływ nowej ludności do USA, kraju, którego społeczeństwo składa się z rozmaitych grup imigrantów napływających falami przez wieki, przez ostatnie dekady miał w miarę jednolity skład. Stany Zjednoczone jawiły się ziemią obiecaną głównie dla Meksykanów i mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Dziś przybywają masowo mieszkańcy Chin oraz Indii. Z każdym rokiem ta grupa staje się coraz młodsza.

Nowe dane

Porównanie danych z lat 2005-07 wobec 2011-13 wskazuje na rosnące zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi wśród młodzieży w wieku studenckim z dwóch największych liczebnie krajów Azji. Zwiększa się także udział imigrantów jeszcze młodszych, przyjeżdżających za ocean mając od 15 do 19 lat. Za trendem stoją przeważnie ich rodzice. Wysłanie dziecka na studia lub nawet już do amerykańskiego liceum staje się głównym celem, na który zbiera się pieniądze, a nawet do realizacji którego zatrudnia się agencję specjalizującą się w umieszczaniu młodzieży z zagranicy na amerykańskich uczelniach.

Największy wzrost imigrantów notują Chiny. Pomaga w tym otwarcie uczelni w USA na zagranicznych studentów. Obecnie blisko jedna trzecia (dokładnie 30 proc.) z nich pochodzi z Chin, co stanowi wzrost o 50 i 85 proc. wobec danych z odpowiednio 2010 i 2005 roku. W przypadku przybyszów z Indii, odsetek studentów i młodych absolwentów wyjeżdżających ze swojego kraju za granicę (przedział 25-29 lat) przedstawia się prawie identycznie w badanych okresach czasowych. Coraz więcej młodych Hindusów dostaje wizy typu H-1B oznaczające wykwalifikowanych pracowników.

Nowe trendy

Amerykański urząd statystyczny, który przeprowadził badania, zwraca uwagę na fakt, iż trudno jednoznacznie interpretować dane o młodzieży w wieku licealnym lub studenckim jako informacje o potencjalnych kandydatach do nauki w USA. Do pogłębienia wiedzy o zjawisku potrzebne będzie przygotowanie nowej metodologii analiz. Wiadomo jednak, że dotychczas najbardziej masowo przybywający do swojego północnego sąsiada Meksykanie stają się z roku na rok coraz starsi. Świadczy to o pozytywnych zmianach zachodzących w tym kraju. Gospodarka Meksyku nabiera lepszej kondycji, do tego zmniejsza się przyrost naturalny.

Amerykańska imigracja zmienia swój kształt i oblicze. Coraz mniej osób przybywa do Stanów Zjednoczonych z krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej, zmniejsza się także udział przybyszów z Europy. Obecne czasy należą do mieszkańców Azji, którzy szukają sposobów na lepsze życie dla siebie i swoich najbliższych.