W badaniu wzięło udział po ok. 500 osób z 40 krajów świata. Jedno z pytań dotyczyło tego, jak duży odsetek mieszkańców danego kraju stanowią muzułmanie. Ankietowanych pytano też o to jaki odsetek mieszkańców ich krajów będą stanowić muzułmanie w 2020 roku.

Jak się okazało najbardziej przeszacowują populację muzułmanów w swoim kraju Francuzi - z odpowiedzi ankietowanych wynikałoby, że muzułmanie stanowią 31 proc. mieszkańców kraju, podczas gdy w rzeczywistości jest to 7,5 proc. (dane o rzeczywistym odsetku pochodzą z badań Pew Research Center)

Włosi są zdania, że co piąty mieszkaniec ich kraju jest muzułmaninem - w rzeczywistości odsetek ten jest znacznie niższy i wynosi 3,7 proc. Niemcy - gdzie muzułmanie stanowią 5 proc. mieszkańców kraju - są natomiast przekonani, że mieszka u nich 21 proc. wyznawców islamu.

Szwedzi określili odsetek muzułmanów w swoim kraju na poziomie 17 proc. - podczas gdy w rzeczywistości wynosi on 4,6 proc. Jeśli chodzi o Polskę to - zdaniem ankietowanych - w naszym kraju muzułmanie stanowią ok. 7 proc. mieszkańców (w rzeczywistości jest to mniej niż 0,1 proc.).

Pytani o odsetek muzułmanów w swoim kraju w 2020 roku Francuzi ocenili, że wyznawców islamu będzie wówczas we Francji 40 proc. (według analizy Pew Research Center - 8,3 proc.), Włosi spodziewają się 31 proc. (Pew Research Center szacuje ten odsetek na 4.9 proc.), takiego samego odsetka muzułmanów spodziewają się Niemcy (według analizy Pew Research Center będzie on wynosił 6,9 proc.). Z odpowiedzi Polaków wynika, że w 2020 roku 13 proc. mieszkańców Polski miałoby być muzułmanami (Pew Research Center spodziewa się odsetka poniżej 0,1 proc.).

Spośród krajów objętych badaniem zbyt niski w stosunku do rzeczywistości odsetek muzułmanów w swoim kraju wskazują jedynie mieszkańcy Indonezji (według nich 80 proc. mieszkańców kraju to muzułmanie - w rzeczywistości 87,2 proc.) oraz Turcji (wskazują na 81 proc. muzułmanów - w rzeczywistości, według Pew Research Center, odsetek ten wynosi 98 proc.).