Urząd Morski w Gdyni, a tym samym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wybrało lokalizację w miejscowości Nowy Świat, jako najlepszą do realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną - poinformował szef MGMiŹŚ Marek Gróbarczyk.

Rozpoczęcie prac budowlanych przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną zaplanowano na listopad przyszłego roku. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 880 mln zł.

45 proc. ankietowanych popiera budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Częściej niż co piąty badany jest przeciwny temu pomysłowi. Co trzeci respondent nie ma zdania w tej kwestii.

- Za pomysłem budowy Mierzei Wiślanej częściej są mężczyźni (49 proc.) oraz osoby w wieku 35-49 lat (51 proc.). Ten pomysł popierają też częściej ankietowani  o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (58 proc.), o dochodzie powyżej 5000 zł (48 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (48 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.