Wszystkie placówki lecznice w postaci szpitali mają obowiązek udzielić pacjentowi świadczeń zdrowotnych w kompleksowy sposób, są to niezbędne badania, także te laboratoryjne, diagnostyka obrazowa oraz wszystkie konieczne do tego procedury. 

I to właśnie na podstawie przeprowadzonych badań lekarz prowadzący pacjenta w szpitali ma podjąć decyzję o tym, czy zostanie on dopuszczony do operacji. To jej podjęcia przydatne jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ, ale to nie na nim leży odpowiedzialność za skierowanie bądź też nie pacjenta na salę operacyjną. 

Rzecznik Praw Pacjenta nie może zatem odsyłać pacjenta do domu lub przychodni po uzyskanie takiego zaświadczenia od lekarza rodzinnego, ponieważ jest to naruszenie praw pacjenta.

Czytaj więcej

Rzecznika praw pacjenta zalały skargi od poszkodowanych