Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie wysokości chorobowego do 100 proc. podstawy wymiary dla pracowników sektora medycznego od 5 września.

– Aby to było możliwe trzeba złożyć wniosek o przeliczenie do pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Samozatrudnieni wnioski mogą składać poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Na 100 proc. wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, a potem zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc., mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W ich przypadku podwyższone świadczenia przysługują od 29 listopada.

- Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, czyli pracownikom,  jak i dobrowolnie, a więc zleceniobiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą – mówi rzeczniczka.

Dokumentem potrzebnym do wypłaty podwyższonego zasiłku osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19, jest oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa oświadczenie, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych jest spowodowana COVID-19 i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.

Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie ZUS.