Choć od początku kwietnia lekarz rodzinny nie może kierować na test PCR, wciąż obowiązuje rozporządzenie nakazujące lekarzom wystawianie na nie skierowań pacjentom podejrzewanym o zakażenie Covid-19. Jednak zgodnie z przygotowanym przez ministra zdrowia projektem rozporządzenia ma się to wreszcie zmienić. Resort planuje bowiem uchylić rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Polskie paszporty covidowe bezterminowe. Turyści mogą mieć problemy

W uzasadnieniu podano, że uchylenie przepisów jest zasadne ze względu na znaczną poprawę sytuacji epidemicznej. Teraz wystarczy więc stosować regulacje określone rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od początku kwietnia diagnostyka i leczenie Covid-19 nie są też dodatkowo finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zgodnie z projektowanym aktem osoby odbywające w dniu jego wejścia w życie izolację, izolację w warunkach domowych są zobowiązane zakończyć ją na dotychczasowych zasadach. Na izolację nie można już kierować od 28 marca. Tylko osoby skierowane na nią przed tym dniem były zobowiązane ją dokończyć.

Etap legislacyjny: komisja prawnicza