Z kolei gastroenterolodzy dziecięcy dzięki krótszemu szkoleniu będą mogli szybciej zostać transplantologami. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Brak wystarczającej liczby psychiatrów dziecięcych boleśnie uwidoczniła pandemia, kiedy lawinowo zaczęło przybywać dzieci doświadczających problemów psychicznych. Tymczasem, według Centralnego Rejestru Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej, w Polsce jest tylko 526 psychiatrów dzieci i młodzieży, z czego zawód wykonuje 493.

Czytaj więcej

Nowo powołany wiceminister zdrowia ds. dialogu społecznego Piotr Bromber
Nowy wiceminister zdrowia ma ograniczyć liczbę specjalizacji lekarskich

Choć psychiatria dzieci i młodzieży została uznana za specjalizację priorytetową, w niektórych częściach kraju wciąż brakuje na nią chętnych.

Tymczasem tytuł specjalisty pediatrii lub II stopień tej specjalizacji ma w Polsce 7885.

Gastroenterologów dziecięcych jest w Polsce 109, a transplantologów – 533, z czego większość zajmuje się transplantologią dorosłych.

O skrócenie programu specjalizacji z psychiatrii dziecięcej i transplantologii dla pediatrów i gastroenterologów dziecięcych apelowali do ministra zdrowia konsultanci krajowi psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii i gastroenterologii.

Postępowanie kwalifikacyjne dla gastroenterologów dziecięcych chcących zostać także transplantologami oraz dla pediatrów planujących specjalizować się w psychiatrii dzieci i młodzieży odbędzie się między 1 a 31 marca 2022 r.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne