- Lekceważenie prac Komisji przez jej współprzewodniczącego ze strony rządowej (pełniący tą funkcję Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji w ciągu ostatniego roku był obecny tylko na trzech posiedzeniach KWRiST) oraz jej pomijanie w ważnych sprawach legislacyjnych, poprzez kierowanie projektów ustaw bezpośrednio do Sejmu RP przez posłów partii rządzącej, upoważnia nas do podjęcia tak dramatycznego kroku – czytamy w uchwalonym podczas XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się w Serocku 21 i 22 marca br.

Obradujący burmistrzowie i prezydenci miast wskazali w nim również jakie, ważne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego decyzje zapadły z pominięciem Komisji. Są wśród nich: cofnięcie wieku obowiązku szkolnego dla sześciolatków; przyznanie kuratorom prawa decydowania o kształcie sieci szkól w gminie; głęboka zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie gminnym; zmiana ustawy Prawo o zgromadzeniach; czy zmiana ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew.

Przypomnieli, że proceder ten trwa w najlepsze o czym świadczy chociażby skierowanie do Sejmu jako tzw. poselskich projektów przewidujących odebranie samorządom województw wpływu na samorządowe osoby prawne - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czy utworzenie składającej się z Warszawy i 32 otaczających ją gmin metropolii warszawskiej.

- Zapowiadane są także inicjatywy poselskie dotyczące wprowadzenia istotnych ograniczeń w czynnym i biernym prawie wyborczym – wskazują samorządowcy.

– Dlatego Zgromadzenie Ogólne upoważnia Zarząd Związku Miast Polskich do podjęcia rozmów z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi w sprawie zawieszenia udziału naszych organizacji w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.