Ekologiczne wyzwanie dla samorządów – czyli elektryfikacja floty w służbie obywatelom

Ostatnio opinia publiczna zajęta jest tematem pandemii, postępującą inflacją i rosnącymi cenami. Są to niewątpliwie istotne kwestie, niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na pewne ważne zmiany w przepisach polskiego prawa, których wprowadzenie nie odbiło się jakimś wielkim echem, a mimo wszystko powinno.

Publikacja: 29.11.2021 12:27

Ekologiczne wyzwanie dla samorządów – czyli elektryfikacja floty w służbie obywatelom

Foto: AdobeStock

Chodzi o przepisy ustawy, która została przez społeczeństwo potraktowana niejako po macoszemu, gdyż na pierwszy rzut oka nie wpłynęła znacząco na życie „tu i teraz”. W dniu 22 lutego 2018 r. w życie weszła ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, implementująca na grunt polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, stanowiącą podwaliny prawne pod odejście w państwach członkowskich od tradycyjnych paliw produkowanych w oparciu o ropę naftową. Z uwagi na fakt, iż przepisy te zawierają rozwiązania, których wprowadzenie w życie zostało rozciągnięte w czasie, ustawa ta szczególnie nie zainteresowała szeroko rozumianej opinii publicznej.

Czytaj więcej

Mniejsze odliczenia podatkowe dla tradycyjnych samochodów

Ostatnio jednak się to zmieniło,  ze względu na terminy ujęte w przepis art. 68 tejże ustawy.

Jak wynika z pierwotnego brzmienia tego przepisu:

- naczelne lub centralne organy administracji państwowej (z niewielkimi wyjątkami określonymi w ustawie) zapewniają, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej:

1) 10% - od 1 stycznia 2020 r.;

2) 20% - od 1 stycznia 2023 r.

- jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od 1 stycznia 2020 r., wynosił co najmniej 10%.

- jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, od dnia 1 stycznia 2020 r. wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EUR wyrażonej w złotych (poza sferą transportu zbiorowego) podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

-  jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:

1) 5% - od 1 stycznia 2021 r.;

2) 10% - od 1 stycznia 2023 r.;

3) 20% - od 1 stycznia 2025 r.

Po zgłoszeniu Ministrowi Energii, przez przedstawicieli sektora produkcji oraz importu/nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych a także wytwarzania biokomponentów do paliw, zastrzeżeń co do proponowanego terminu wprowadzenia powyższych obowiązków, w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalono nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przesuwający termin początkowy obowiązku zapewnienia przez naczelne lub centralne organ administracji państwowej 10-procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów – o 2 lata, czyli od 1 stycznia 2022 r.

Tak samo zmieniono również obowiązek 10-procentowego udziału udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadań własnych (poza transportem zbiorowym) jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów do 50.000 mieszkańców (również przesunięto w czasie z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2022 r.).

To jednak nie koniec zmian.

Od 1 stycznia 2025 r. samochody elektryczne będą musiały stanowić już połowę ze wszystkich pojazdów we flocie naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej, a udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadań własnych, poza transportem zbiorowym, jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów do 50.000 mieszkańców, będzie musiał wynosić 30%.

Z kolei począwszy od 1 stycznia 2028 r. jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów do  50 000 mieszkańców, będzie musiała zapewnić także już 30-procentowy udział autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów.

Co to oznacza dla przeciętnego obywatela?

Na pewno mniejszy hałas i czystsze powietrze, co na przestrzeni ostatnich kilku lat w dużych miastach Polski staje się coraz większym problemem. Z drugiej strony jednak już dziś rodzi obawy o to, czy w naszym kraju jesteśmy już teraz gotowi na takie zmiany, zważywszy chociażby na braki w infrastrukturze (punkty ładowania pojazdów elektrycznych) oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na samorządy nakłada z kolei konieczność zainwestowania w modernizację floty służącej wykonywaniu swoich zadań własnych (tj. w szczególności gospodarka odpadami komunalnymi, dostarczanie bieżącej wody i obsługa sieci wodociągowej). Nie można wykluczyć, że dodatkowe koszty poniesione w tym zakresie zostaną ostatecznie przerzucone na mieszkańców, a tym samym spotęgują tendencję wzrostu opłat za wywóz śmieci i wyższe rachunki za wodę. Jak będzie w rzeczywistości, musimy poczekać – czas pokaże.

Radca prawny Robert Pieluch Kancelaria Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Chodzi o przepisy ustawy, która została przez społeczeństwo potraktowana niejako po macoszemu, gdyż na pierwszy rzut oka nie wpłynęła znacząco na życie „tu i teraz”. W dniu 22 lutego 2018 r. w życie weszła ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, implementująca na grunt polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, stanowiącą podwaliny prawne pod odejście w państwach członkowskich od tradycyjnych paliw produkowanych w oparciu o ropę naftową. Z uwagi na fakt, iż przepisy te zawierają rozwiązania, których wprowadzenie w życie zostało rozciągnięte w czasie, ustawa ta szczególnie nie zainteresowała szeroko rozumianej opinii publicznej.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej