W Zielonej Górze odbędzie się organizowana przez urząd marszałkowski konferencja „Promocja innowacji i ekonomii opartej na wiedzy”. Celem seminarium będzie wskazanie różnorodności unijnych programów, z których można finansować działalność innowacyjną i edukacyjną (program na www.lubuskie.pl). Polscy i europejscy eksperci zaprezentują nieznane lub też niedostatecznie wykorzystywane w naszym regionie programy. Konferencję otworzy marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.