Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Sołtysów był okazją do wymiany doświadczeń i podejrzenia dokonań Opolszczyzny – lidera odnowy wsi w Polsce.

Konferencja umożliwiła podjęcie ogólnopolskiej debaty nad aktywnością środowisk lokalnych, możliwością realizacji wspólnych projektów i stanem przygotowania sołectw do rozpoczęcia wdrażania programu tzw. wsi przyszłości.