"My, sędziowie Sądu Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedzi polityka, przedstawiciela władzy ustawodawczej, lidera obozu rządzącego, która szkaluje sędziów, podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzuca sędziom nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury. Wypowiedź ta narusza godność wszystkich sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz i stanowi element zorganizowanej kampanii oszczerczej, której celem jest podważenie zaufania do wymiaru sprawiedliwości i deprecjacja trzeciej władzy" - głosi podjęta jednogłośnie uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  w sprawie wypowiedzi posła Jarosława Kaczyńskiego.

Jej autorzy domagają się "od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" wykonania ciążącego na nim obowiązku konstytucyjnego stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów i zajęcia natychmiast stanowiska jednoznacznie potępiającego tę wypowiedź.

W drugiej uchwale sędziowie stanęli w obronie swojej koleżanki. Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim jest członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Inicjowała uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego upominające się o niezależność sądownictwa. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab zarządził wobec sędzi kontrolę akt i wyników prac do 3,5 roku wstecz, z uwzględnieniem spraw z przewlekłością postępowań.

We wczorajszej uchwale Zebranie Sędziów stanowczo sprzeciwiło się takiej lustracji, prowadzonej według nich bez podania  skonkretyzowanych podstaw prawnych i faktycznych.

- Ma to na celu zastraszanie sędziów i wywołanie tzw. efektu mrożącego. Wskazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego uzasadnienie, sprowadzające się do enigmatycznego stwierdzenia, że postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie czy nie doszło do naruszenia przez Panią Sędzię Olimpię Barańską-Małuszek przepisów Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów nie stanowi podstawy do lustracji referatu Pani Sędzi - czytamy w uchwale.

Zdaniem Zebrania Sędziów SO w Gorzowie Wlkp. postępowania dyscyplinarne wykorzystywane są do tłumienia w debacie publicznej podejmowanej przez sędzię  Barańską- Małuszek oraz innych sędziów, a znajdującej oparcie w licznych uchwałach organów samorządu zawodowego sędziów, zasadnej krytyki działań, postrzeganych przez środowisko sędziów polskich jako zmierzające do ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Sędziowie wyrazili w uchwale poparcie dla swoich kolegów, wobec których prowadzone są postępowania wyjaśniające i podziękowali im za udział w debacie publicznej

- Podejmowane wobec nich działania postrzegamy jako przejaw szykan mających ich skłonić do zaprzestania tego rodzaju działań, podejmowanych na rzecz wszystkich sędziów w obronie naszej niezawisłości i niezależności sądów - piszą sędziowie.

Wezwali Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców do zaprzestania dalszych czynności wobec sędziów wyrażających publicznie uzasadnioną krytykę działań zmierzających do ograniczenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ