Wysłuchanie będzie ograniczone do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a nie całego sporu. Tym samym zrealizowałby się postulat polskiej strony rządowej, aby mógł przedstawić w Luksemburgu swoje argumenty w tej sprawie.

Wysłuchanie będzie ograniczone do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a nie całego sporu. 

Tym samym zrealizowałby się postulat polskiej strony rządowej, aby mógł przedstawić w Luksemburgu swoje argumenty w tej sprawie.

Czytaj także: Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesza stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym

Przypomnijmy, że w zeszłopiątkowym postanowieniu Trybunał Sprawiedliwości UE, w osobie jej wiceprezesa i bez wysłuchania stanowiska Polski, nakazał Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowe zawieszenie stosowania kilku przepisów (art. 37 §§ 1–4 i art. 111 §§ 1 i 1a nowej ustawy o SN) dotyczących skrócenia wieku emerytalnego sędziów (z 70 do 65 lat) i nakazał podjęcie „wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia" by sędziowie ci mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, , jakie przysługiwały im do 3 kwietnia 2018 r., czyli do dnia wejścia w życie ustawy o SN.

 

Nie ma jeszcze decyzji w jakim składzie będzie obradował TSUE, nie wykluczone jest jednak, że będzie to skład Wielkiej Izby.

- To jest normalna procedura w Luksemburgu, że niezwłocznie po wydaniu postanowienia o środkach tymczasowych wyznacza się posiedzenie Trybunału w sprawie wysłuchania stron. Wszystko wskazuje, że będzie to Wielka Izba tj. 15 sędziów- wskazuje prof. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego. - A skład urzekający ma trzy możliwości: - utrzymać środki tymczasowe w kształcie w jakim były dotąd ustanowione, zmienić je (zwinąć / rozszerzyć) lub zrezygnować z nich.

Podobnego zdania jest prof. Władysław Czapliński z Instytutu Nauk Prawnych PAN: - Wyznaczenie posiedzenia i wysłuchanie rządu polskiego w niczym nie zmienia sytuacji procesowej. Zarządzone środki zabezpieczające powinny zostać niezwłocznie wykonane. Trybunał niechybnie potwierdzi środki. Zarządzenie zabezpieczające może być uchylone lub zmienione wyłącznie w przypadku zmiany okoliczności, a te pozostają niezmienione.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ