7 marca odbyła się uroczystość inaugurująca działalność Rady ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

- Złożona z ekspertów Rada będzie odpowiadać za wyznaczanie celów i realizację badań w zakresie szeroko pojętej efektywności wymiaru sprawiedliwości – powiedział podczas uroczystości minister sprawiedliwości.

W skład Rady wchodzą eksperci, nie tylko z dziedziny prawa. Przewodniczącym został prof. Bohdan Zdziennicki, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, w skład Rady weszli: Jarosław Bełdowski, Łukasz Bojarski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Najwyższego – Katarzyna Gonera, prof. Andrzej Herman, prof. Alojzy Nowak, prof. Andrzej Siemaszko, prof. Jacek Widło, sędzia Sądu Apelacyjnego – Krzysztof Józefowicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Czaja.

Rada zajmie się  m.in. rekomendowaniem ministrowi sprawiedliwości ogólnych kierunków i koncepcji działań legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie działu administracji rządowej „Sprawiedliwości", zmierzających do modernizacji organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także współpracą z Europejską Komisją ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Rada opracowywać będzie także tematy badań dotyczących efektywności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, identyfikacji w tym zakresie obszarów możliwych usprawnień, a także oceny rezultatów wprowadzonych działań usprawniających, jak również zlecanie ich prowadzenia Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

- Rada będzie również tworzyć rekomendacje odnośnie dwóch grup działań: krótko i długoterminowych z uwzględnieniem ewentualnych zmian legislacyjnych – dodał minister Krzysztof Kwiatkowski.