Sędziowie bez orzecznictwa i komentarzy - Iustitia interweniuje

W związku z ostatnimi decyzjami wskazującymi, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zakupić i udostępnić sędziom tylko niektóre programy prawnicze i orzecznicze, "Iustitia" po raz kolejny podjęła w tej sprawie kroki.

Aktualizacja: 26.12.2014 13:47 Publikacja: 26.12.2014 13:17

Sędziowie bez orzecznictwa i komentarzy - Iustitia interweniuje

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- W imię czynienia oszczędności budżetowych kosztem wymiaru sprawiedliwości, znowu ograniczono sędziom dostęp do wiedzy prawniczej - podkreśliło Stowarzyszenie. - W przeciwieństwie do sądów funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości mają wykupiony dostęp do wszystkich programów prawniczych. Zapewne po to, aby łatwiej im było sądy nadzorować, kontrolować i wytykać im nieznajomość prawa - dodało.

W związku z powyższym Stowarzyszenie skierowało do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa pismo w sprawie zakupu oprogramowania z systemem informacji prawnej.

Zdaniem Stowarzyszenia realizacja umowy ramowej daleka jest spełnieniu wymagań zapewnienia sądom narzędzia informatycznego dającego dostęp do szerokiego spektrum literatury prawniczej.

- Zapewnienie sądom i sędziom dostępu do pełnej informacji prawnej, w naszej ocenie, ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania obywatelom sprawnego i rzetelnego orzekania w ich sprawach - podkreśliło Stowarzyszenie.

I dodało: "Z dużym zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjęliśmy informację o zawartości merytorycznej zakupionego oprogramowania Lex Omega dla sądów, jako jedynego systemu informacji prawnej dla sądów i prokuratur, zwłaszcza w zakresie literatury prawniczej. Przedstawiona w załączniku nr 1 do umowy lista publikacji książkowych, do których dostęp w formie elektronicznej będą mieli użytkownicy oprogramowania jest daleko niewystarczająca, zaś fakt, że tak szczątkowa oferta spełniła wymagania przetargowe wskazuje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona bez uprzedniego rozpoznania rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dziwi to tym bardziej, że Centrum umieszczone przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie miało być wyspecjalizowaną jednostką, której celem miało być lepsze niż do czasu jego powołania zaspokajanie potrzeb sądownictwa, jednakże jak pokazuje praktyka przed jego powołaniem znacznie lepiej z zakupami systemów informacji prawnej radzili sobie Dyrektorzy i ówcześni Kierownicy Finansowi Sądów".

Zdaniem Stowarzyszenia, uwagę zwraca brak jakiejkolwiek literatury dotyczącej ustaw istotnych dla praktyki orzeczniczej, jak chociażby: ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa upadłościowego i naprawczego, Kodeksu wykroczeń i wielu innych publikacji, zaś oferowane np. komentarz do Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego to zaledwie jedna publikacja.

Sędziowie przypominają, że nadrzędnym celem wyposażenia sędziów w narzędzia informatyczne było usprawnienie orzekania, zaś konieczność sięgania do literatury przedmiotu w formie książek, czasopism, proces ten znacznie wydłuży, choćby z uwagi na czas potrzebny na wyszukanie potrzebnych informacji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że znaczna część sądów, mając dostęp do komentarzy i literatury prawniczej w formie elektronicznej, szybko i łatwo dostępnej w ramach dotychczas użytkowanych systemów informacji prawnej, zrezygnowało z zakupu jej w formie papierowej.

W ocenie Stowarzyszenia problemu tego nie rozwiąże także możliwość rozszerzenia katalogu dostępnych publikacji poprzez przeprowadzenie dodatkowego postępowania przetargowego w tym przedmiocie, skoro wiąże się to z koniecznością zapewnienia przez jednostki organizacyjne sądownictwa dodatkowych środków na ten cel, co w większości przypadków nie będzie możliwe.

- Dojdzie zatem do sytuacji, że wszystkie sądy i prokuratury w kraju zostaną pozbawione dostępu do poglądów doktryny – w tym komentarzy do kluczowych Kodeksów i ustaw, co z pewnością znacząco odbije się na jakości orzecznictwa sądów i pracy prokuratury - zaznaczają sędziowie, jednocześnie wnosząc o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

- W imię czynienia oszczędności budżetowych kosztem wymiaru sprawiedliwości, znowu ograniczono sędziom dostęp do wiedzy prawniczej - podkreśliło Stowarzyszenie. - W przeciwieństwie do sądów funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości mają wykupiony dostęp do wszystkich programów prawniczych. Zapewne po to, aby łatwiej im było sądy nadzorować, kontrolować i wytykać im nieznajomość prawa - dodało.

W związku z powyższym Stowarzyszenie skierowało do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa pismo w sprawie zakupu oprogramowania z systemem informacji prawnej.

Pozostało 85% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona