Trybunał Konstytucyjny wstrzymał działania Adama Bodnara ws. Barskiego i PK

Trybunał Konstytucyjny nakazał Prokuratorowi Generalnemu powstrzymanie się od wszelkich działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego zadań i realizacji swoich kompetencji jako Prokuratora Krajowego i prokuratora w stanie czynnym.

Publikacja: 15.01.2024 16:45

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał działania Adama Bodnara ws. Barskiego i PK

Foto: PAP/Paweł Supernak

Wydane przez Trybunał zabezpieczenie dotyczy odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego, o którym poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości 12 stycznia 2024 oku. Z dniem tym według oświadczenia przestał pełnić swoje funkcje ze względu na błędy popełnione przy powołaniu go na stanowisko — miało zostać dokonane z naruszeniem przepisów, a wobec tego nie wywołać skutków prawnych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że Zbigniew Ziobro, który powołał Dariusza Barskiego na stanowisko Prokuratora Krajowego dokonał tego na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał. To dla Ministerstwa i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oznaczało, że Barski pozostawał w stanie spoczynku, a więc nie mógł i nie może pełnić powierzonego mu stanowiska. 

Czytaj więcej

MS: Prokurator Krajowy Dariusz Barski zastąpiony przez p.o. Jacka Bilewicza

Przeciwne zdanie przedstawiła Prokuratura Krajowa, która działania Adama Bodnara określiła jako bezprawne. Co więcej według organu, Dariusz Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym i będzie sprawował funkcję mimo  „próby pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP”.

Dodano przy tym, że komunikat Ministerstwa nie jest żadną decyzją w rozumienia prawa, wobec czego nie wywołała ona odpowiednich skutków. Prokuratura Krajowa podkreśliła także, że gdyby wziąć pod uwagę interpretację podaną w odwołaniu, to w momencie powołania Dariusza Barskiego na „głowę” Prokuratury Krajowej znajdował się on w stanie spoczynki, a to może podważać ważność i skuteczność wszystkich wydanych przez niego decyzji. Nie tylko te techniczne, organizacyjne lub finansowe, ale także w decyzje procesowe podjęte w prowadzonych postępowaniach.

Po stronie Prokuratury Krajowej w tym konflikcie stanął prezydent Andrzej Duda, który ostro skrytykował Adama Bodnara. 

Konflikt między Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym a Prokuraturą Krajową postanowił rozwiązać Trybunał Konstytucyjny — tymczasoowo nakazał on Adamowi Bodnarowi wstrzymanie się od wszelkich działań, które miałyby zakłócić pracę Dariusza Barskiego jako Prokuratora Krajowego. Wstrzymano także wykonanie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2024 roku o powołaniu prokuratora Jacka Bilewicza do pełnienia obowiązków Prokuratora Krajowego. 

Zobowiązania te mają być w mocy do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o zmianie ustawy o prokuratorze oraz niektórych innych ustaw rozumianego w ten sposób, że prokurator pozostający w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne jedynie w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy tj. w okresie od 4 marca 2016 roku do 4 maja 2016 roku z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Czytaj więcej

PK nie zgadza się z odwołaniem Barskiego. Twierdzi, że to bezprawne działanie Adama Bodnara

Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu między nim a premierem oraz Prokuratorem Generalnym w zakresie odwołania Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego. Zgodnie z przytoczoną przez prezydenta argumentacją „Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje za jego pisemną zgodą”. 

Prezydent w swoim wniosku wniósł o wydanie zabezpieczenia w postaci powstrzymania Prokuratora Generalnego od działań uniemożliwiajacych wykonywanie zadań przez Prokuratora Krajowego oraz wstrzymanie wykonania decyzji o przekazaniu obowiązków Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi. 

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, wszczęcie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego skutkuje z mocy zawieszeniem postępowania przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Wydane przez Trybunał zabezpieczenie dotyczy odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego, o którym poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości 12 stycznia 2024 oku. Z dniem tym według oświadczenia przestał pełnić swoje funkcje ze względu na błędy popełnione przy powołaniu go na stanowisko — miało zostać dokonane z naruszeniem przepisów, a wobec tego nie wywołać skutków prawnych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że Zbigniew Ziobro, który powołał Dariusza Barskiego na stanowisko Prokuratora Krajowego dokonał tego na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał. To dla Ministerstwa i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oznaczało, że Barski pozostawał w stanie spoczynku, a więc nie mógł i nie może pełnić powierzonego mu stanowiska. 

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego