We wtorek w pierwszej instancji na posiedzeniu IOZ miała zdecydować o dalszych losach Czesława L., sędziego w stanie spoczynku. Chodziło o wydanie uchwały w sprawie zezwolenia (lub nie) na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek złożył Instytut Pamięci Narodowej. Dotyczy on czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

Na wniosek sędziego IOZ postanowiła jednak zapoznać się z informacjami objętymi tajemnicą narady. Do wysłuchania Czesława L. dojdzie przed sądem właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Dopiero potem SN podejmie decyzję.

Czytaj więcej

SN wydał pierwszy wyrok po uchwale ws. zbrodni komunistycznych

19 września IOZ rozstrzygnęła zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne. Uznała m.in., że tajemnica narady i głosowania nad orzeczeniem ma charakter bezwzględny i żaden organ państwa nie może zwolnić członka składu orzekającego od obowiązku jej zachowania. Sam zainteresowany może jednak ujawnić informacje objęte taką tajemnicą, gdy jest to niezbędne dla wykorzystania jego prawa do obrony.

Sygnatura akt: I ZI 27/22