Jak informuje resort, dwudniowe spotkanie ekspertów, przedsiębiorców, prawników, mediów, a nawet reprezentantów służb specjalnych, w którym bierze udział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, to debata o dotychczasowych osiągnięciach informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i wyzwaniach, jakie nadal przed nim stoją oraz już rozpoczętych lub planowanych kolejnych jego udoskonaleniach.

- Informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego to jak dotąd największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie w dziedzinie cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek uzyskania wpisu do KRS stanowi warunek rozpoczęcia działalności przez spółki cywilne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne i zawodowe. Rejestr KRS jest źródłem informacji o tych podmiotach oraz gwarantem stabilności obrotu gospodarczego w naszym kraju. Elektroniczny rejestr dynamizuje rozwój polskiej gospodarki, bo radykalnie upraszcza procedury i skraca czas rozpatrywania wniosków, a to oznacza ogromne ułatwienie dla polskich przedsiębiorców -  podkreślił minister Zbigniew Ziobro.

Ministerstwo przypomniało, że elektroniczny KRS działa od początku lipca 2021 roku. Wtedy uruchomiono nowy portal, poprzez który udostępniane są e-usługi oraz przeglądarka akt rejestrowych. We wszystkich sądach rejestrowych został wprowadzony System Obsługi Wydziałów KRS, który automatycznie rejestruje wnioski wpływające do sądu drogą elektroniczną.

Dziś wszystko odbywa się elektronicznie: przyjmowanie pism, prowadzenie akt, doręczanie orzeczeń i pism sądowych. Od początku lipca ub. r. przez Portal Rejestrów Sądowych obsługujący e-KRS złożono już prawie 400 tys. wniosków oraz ponad 150 tys. pism. EKRS umożliwił też m.in. wprowadzenie nowej Prostej Spółki Akcyjnej.

Planowane usprawnienia i zmiany legislacyjne

- Planowane zmiany legislacyjne zmierzają m.in. do zmniejszenia obciążenia sądów rejestrowych czynnościami podejmowanymi z urzędu (np. uproszczenie postępowań przymuszających do złożenia zaległych dokumentów finansowych), co oznaczać będzie przyśpieszenie rozpoznawania spraw wnioskowych - czytamy w komunikacie.

Dzięki nowelizacji przepisów o KRS, przyjętej już przez rząd, ma być ułatwiona rejestracja i składanie dokumentów do KRS. Chodzi o zamieszczenie wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w BIP na stronie internetowej MS - w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla największej liczby użytkowników obcojęzycznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z resortem rozwoju chce zintegrować eKRS z serwisem informacyjno-usługowym biznes.gov.pl. Ma to zapewnić dostęp do informacji o podmiotach gospodarczych zgromadzonych w KRS oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowa wyszukiwarka umożliwi znalezienie podmiotu gospodarczego po wprowadzeniu jego nazwy. 

Integracja eKRS z portalem biznes.gov.pl została wykonana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Portal umożliwia wyszukiwanie firm nie tylko w CEIDG, ale także w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozwiązanie będzie w najbliższym czasie doskonalone, ale już stanowi ułatwienie dla kogoś, kto chce uzyskać w jednym miejscu bliższe dane o firmie znanej mu np. tylko z nazwy. Mówiła o tym w czasie dyskusji Marianna Sidoroff , Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Serwis eKRS ma zostać połączony z e-Doręczeniami, czyli Bazą Adresów Elektronicznych. To ułatwi przedsiębiorcom realizację obowiązku uzyskania wpisu do bazy za pośrednictwem KRS. Będzie też można wprowadzać zmiany we wpisie. To zmiany adresu do korespondencji, danych administratorów skrzynki doręczeń albo adresu do e-doręczeń.