Sędzia Juszczyszyn wróci do pracy? Dzisiaj decyzja Izby Dyscyplinarnej

Zawieszonego od ponad dwóch lat sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie może w poniedziałek przywrócić do orzekania prezes Izby Dyscyplinarnej, Adam Roch - podaje portal oko.press.

Publikacja: 23.05.2022 07:51

Sędzia Paweł Juszczyszyn

Sędzia Paweł Juszczyszyn

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Zdaniem portalu są na to szanse, bo "decyzja o zawieszeniu sędziego jest bezprawna, a sam Roch uznaje orzeczenia TSUE".

Jak informuje oko.press, o godzinie 11 Adam Roch, członek Izby Dyscyplinarnej i od kilku miesięcy jej nowy prezes (wskazany przez prezydenta), rozważy zasadność dalszego zawieszenia sędziego. Decyzję wyda na posiedzeniu niejawnym.

Jak wyjaśnia portal, Roch może uznać, że zasadne jest dalsze bezterminowe zawieszenie Juszczyszyna w obowiązkach sędziego. Może też uchylić zawieszenie jako niezasadne. Ale jak zauważono, już samo podjęcie tej sprawy z urzędu wskazuje, że Izba sama zobaczyła przesłanki do uchylenia zawieszenia i przywrócenia sędziego do orzekania.

Czytaj więcej

Sąd: grzywna lub areszt dla prezesa Nawackiego. Chodzi o sprawę Juszczyszyna

Historia sprawy sędziego Juszczyszyna

Przypomnijmy, iż Paweł Juszczyszyn, jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrując w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

29 listopada prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc w orzekaniu. Izba Dyscyplinarna zdecydowała w grudniu 2019 roku o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Pawła Juszczyszyna. Na początku stycznia wrócił on do orzekania. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.

W kwietniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował, że sędziego Pawła Juszczyszyna należy dopuścić "do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie".

Czytaj więcej

Sędzia Juszczyszyn ma wrócić do orzekania. Decyzja Izby Dyscyplinarnej
Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"