Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano właśnie zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Chodzi o rozszerzenie regulacji przewidującej wybór ławników również na wojskowe sądy garnizonowe. Orzekają one w pierwszej instancji we wszystkich sprawach z wyjątkiem przekazanych do właściwości innych sądów. Mają takie same uprawnienia i obowiązki procesowe jak sądy rejonowe.

Po ostatnich zmianach w procedurze karnej ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sądy pierwszej instancji mogą postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników. Konieczna jest więc zmiana, która pozwoli wybierać ich również do wojskowych sądów garnizonowych. Mandat ławnika wygaśnie w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.