W środę sędzia Agnieszka Sosnowska wydała orzeczenie, w którym uchyliła odmowę zajęcia się Maciejem Nawackim i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Jak pisze portal oko.press, w ocenie gdańskiego sądu Nawacki powinien wykonać orzeczenia sądów z Bydgoszczy i Olsztyna z 2021 roku, na mocy których Juszczyszyn może wrócić do orzekania. I dlatego nakazał Prokuraturze Krajowej ponowną ocenę zachowania Nawackiego pod kątem popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i uporczywego naruszania praw pracowniczych.

Zawiadomienie na prezesa sądu Macieja Nawackiego (jest też członkiem nowej KRS) złożył sędzia Paweł Juszczyszyn, wraz ze swoim pełnomocnikiem, prof. Michałem Romanowskim.

Czytaj więcej

Jest prawomocna decyzja sądu ws. sędziego Juszczyszyna

Historia sprawy sędziego Juszczyszyna

Przypomnijmy, iż Paweł Juszczyszyn, jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrując w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

29 listopada prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc w orzekaniu. Izba Dyscyplinarna zdecydowała w grudniu 2019 roku o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Pawła Juszczyszyna. Na początku stycznia wrócił on do orzekania. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.

Czytaj więcej

Sędzia Juszczyszyn wygrał sprawę o dobre imię. Może wrócić do orzekania