Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz zajmie się immunitetem sędzi M.C. (w stanie spoczynku). O terminie rozprawy nie został powiadomiony obrońca sędzi. We wtorek wyrok uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania. W marcu ID zezwoliła na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi oraz wydała zgodę na jej zatrzymanie. Od wyroku odwołała się sędzia C. Kobieta ma odpowiadać za to, że w okresie od stycznia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r. uporczywie nękała kilka osób (sąsiadów) m.in. poprzez wyzywanie ich słowami wulgarnymi. Miała nagrywać ich zachowania i robić zdjęcia pokrzywdzonym na ich posesji, bezpodstawnie wzywać policję i grozić pobytem w zakładzie karnym. Sędzia jest sąsiadką pokrzywdzonych, do grudnia 2018 r. żyła w zgodzie z rodziną K. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia, albowiem M.C. uznała, że pokrzywdzony spowodował interwencję straży miejskiej, związaną z nieodpowiednim spalaniem węgla. Od stycznia 2019 r. M.C. miała zacząć nękać rodzinę K.

Z wnioskiem do ID 18 stycznia 2021 r. zwrócił się prokurator rejonowy w W. Wcześniej, 27 sierpnia 2019 r., komenda miejska policji przyjęła od jednej z tych osób zawiadomienie o przestępstwie. Prokuratura rejonowa wszczęła postępowanie w kierunku czynu z art. 190a § 1 k.k. (uporczywe nękanie i wykorzystywanie wizerunku). M.C. jest sędzią sądu rejonowego w stanie spoczynku.

Sygnatura akt: II DIZ43/21

Czytaj więcej

Wokanda spraw w Sądzie Najwyższym
Ile polscy podatnicy płacą za istnienie Izby Dyscyplinarnej