To już drugi konkurs na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypomnijmy, iż lista kandydatów przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Na liście tej znajdowali się: Elżbieta Karska (profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego), Aleksander Stępkowski (sędzia i rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, założyciel Instytutu Ordo Iuris) i Agnieszka Szklanna (ekspert Rady Europy).

Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ostatecznie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

7 września 2021 r. upłynął termin składania zgłoszeń kandydatów w drugim naborze. Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w terminie tym wpłynęło 19 zgłoszeń – zgłosiło się 8 kandydatek i 11 kandydatów. Personaliów nie ujawniono.

Do MSZ wpłynęło też 14 zgłoszeń od organizacji pozarządowych w sprawie wyznaczenia obserwatorów rozmów kwalifikacyjnych, które będą przeprowadzane z kandydatami. Zgłoszenia przesłały: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Akcja Demokracja, Fundacja Frank Bold, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA".

31 października 2021 r. upływa kadencja obecnego polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka.