Komunikat kancelarii prezydenta Dudy ws. przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

W środę na stronie Kancelarii Prezydenta RP ukazał się komunikat w sprawie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent podpisał też pisma – na podstawie art. 39 – powiadamiające sędziów SN, którzy nie złożyli oświadczeń, że przeszli w stan spoczynku - poinformował prezydencki minister Andrzej Dera.

Aktualizacja: 05.07.2018 13:49 Publikacja: 05.07.2018 10:53

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

We wtorek 3 lipca weszły w życie przepisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym na mocy których sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, mają przejść w stan spoczynku. Przepisy mają też również zastosowanie do Pierwszego Prezesa SN (zgodnie z Konstytucją jej kadencja kończy się w 2020 roku).

Czytaj także:

Sądem rządzi dwoje prezesów

Adwokaci: Gersdorf prezesem SN do 2020 roku

Sędzia Józef Iwulski – w oczach profesorów prawa

Rzepliński: Zmierzamy ku rządom autorytarnym

Sąd Najwyższy wypłynął na niebezpieczne wody

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj pisma – na podstawie art. 39 – powiadamiające sędziów SN, którzy nie złożyli oświadczeń, że przeszli w stan spoczynku. – Mogę państwa poinformować, że prezydent w dniu wczorajszym podpisał pisma – na podstawie art. 39 [ustawy o SN] – powiadamiające tych sędziów [SN], którzy nie złożyli oświadczeń [o chęci dalszego orzekania], że z dniem wczorajszym przeszli w stan spoczynku – stwierdził Andrzej Dera. Pytany, czy napisał także do Gersdorf, stwierdził: – Tak, do wszystkich sędziów, którzy nie złożyli oświadczenia w tym terminie, na podstawie art. 39.

W środę na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zamieszczono komunikat dotyczący nowych przepisów.

Na jego wstępie przypomniano, iż zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 3 kwietnia 2018 r.) ukończyli 65. rok życia albo ukończyli 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z dniem następującym po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 4 lipca 2018 r.) przechodzą w stan spoczynku. Jak podkreślono, przejście w stan spoczynku następuje z mocy prawa, w dacie określonej przez ustawę, a zatem nie jest konieczne wydawanie przez Prezydenta RP aktu urzędowego w tej sprawie. Analogiczne rozwiązanie, niekwestionowane przez Sąd Najwyższy, ustawa przewidziała wobec sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Wojskowej, którzy przeszli w stan spoczynku z dniem wejścia w życie ustawy.

W dalszej części tego przepisu ustawa stanowi, że Prezydent RP może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego sędziemu, spełniającemu ww. kryteria wiekowe, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska. Złożone oświadczenia, zgodnie z ustawą, Prezydent RP skierował do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa.

- Od dnia dzisiejszego, z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie bowiem z art. 14 § 2 in fine ustawy, w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego - wskazano w komunikacie.

Czytaj także:

KPRM: Prof. Gersdorf nie jest już prezesem SN

Podczas wczorajszego spotkania Prezydenta RP z sędzią Małgorzatą Gersdorf, Prezesem Józefem Iwulskim oraz Prezesem Markiem Zirk-Sadowskim, Prezydent RP poinformował, że po przejściu w stan spoczynku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w okresie przejściowym, jego obowiązki sprawować będzie – z mocy prawa - Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski. Po tym oświadczeniu Prezydenta RP, Pani sędzia Małgorzata Gersdorf poinformowała Pana Prezydenta, że w dniu 3 lipca 2018 r., od godziny 15.30, wyznaczyła również Pana Prezesa Józefa Iwulskiego do zastępowania jej w czasie nieobecności.

W komunikacie wyjaśniono, że zgodnie z art. 111 § 4 ustawy, w przypadku zwolnienia po wejściu w życie ustawy stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego. Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony.

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze i przedstawi Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego - napisano w komunikacie.

Tymczasem na stronie internetowej Sądu Najwyższego opublikowano wszystkie oświadczenia sędziów, złożone w związku z ukończeniem 65 roku życia.

Dziewięcioro z nich odwołało się w nich do nowych przepisów ustawy o SN: Jacek Gudowski,  Wojciech Katner, Marian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał Malarski, Zbigniew Myszka, Anna Owczarek, Maria Szulc oraz Bogumiła Ustjanicz.

Siedmioro złożyło oświadczenia, pomijając nową ustawę. Są to: Krzysztof Cesarz, Józef Iwulski, Przemysław Kalinowski, Jerzy Kuźniar, Andrzej Siuchniński, Józef Szewczyk oraz Stanisław Zabłocki.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan