Lipcowe posiedzenie plenarne KRS rozpoczęło się we wtorek. Szybko jednak się zakończyło. Powód? Prace zespołów powołanych do konkretnych spraw w Radzie.

Czytaj także:

KRS bada wnioski sędziów SN, prezes Zabłocki nie ustępuje

Wszystko wskazuje na to, że właśnie na trwającym posiedzeniu KRS rozpatrzy wnioski sędziów Sądu Najwyższego o woli dalszego orzekania w SN.

Czym jeszcze zajmie się Rada? Opinią związaną z przejściem sędziów w stan spoczynku, powołaniem na stanowiska w sądach powszechnych, wnioskami sędziów administracyjnych.Największe zainteresowanie towarzyszyć jednak będzie przedłużeniu orzekania sędziom SN.

Sprawa dotyczy dziewięciu sędziów, którzy chcą nadal orzekać i złożyli oświadczenie na podstawie nowej ustawy o SN, i siedmiu, którzy powołali się bezpośrednio na konstytucję, nie dołączyli też zaświadczeń o stanie zdrowia.