- Uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do natychmiastowego zawieszenia przepisów nowe ustawy o SN dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Czy nie zbyt szybko zapadło zabezpieczenie? – I jak takie zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości działają, jak winny być wdrażane, panie profesorze?

- Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych został owszem uwzględniony przed złożeniem uwag przez Polskę, a zatem bardzo szybko. To jest jednak dopuszczalne. Ponieważ środki te mają różny charakter to też nie ma jednego sposobu ich zastosowania przez państwo. W tym wypadku sprawa jest jasna - należy nie stosować przepisów zmienianych nową ustawą o SN w kwietniu 2018, czyli trzeba powrócić do stanu sprzed kwietnia 2018.

Czytaj także: 

Sędzia Wojciech Katner: chcę wrócić do pracy

Sędziowie SN wracają do orzekania - zadecydował TSUE

Czy decyzja TSUE wpłynie na wybory w Polsce?

Domagalski w #RZECZoPRAWIE: Trybunał mógł poczekać. To zły moment

Trybunał w Luksemburgu ratuje Sąd Najwyższy

 

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- Rozumiem, że nie ma odwołania od tego zabezpieczenia?

- Postanowienie jest niezwłocznie doręczone stronom (KE i Polsce) i nie podlega zaskarżeniu. Środek tymczasowy traci ważność z chwilą wydania wyroku, gdyż ma on jedynie skutek tymczasowy i nie wpływa na ostateczne merytorycznie rozstrzyga sprawę (wyrok). Prawdopodobnie więc stanie się tak za kilkanaście miesięcy.

 

 

– Czy są jakiej sankcje za niestosowanie się do zabezpieczenia TSUE?

- Nie zostały przewidziane sankcje za niewykonanie środków tymczasowych. Odkąd jednak Polska jako pierwsza w historii nie zastosowała się do postanowienia o środkach tymczasowych w sprawie Puszczy Białowieskiej - trwa dyskusja o tym. Niemniej - aktualnie brakuje bezpośredniej podstawy do nakładania sankcji za niewykonanie środków tymczasowych.

– Czy wdrażanie zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będzie wymagać zmian ustawy? Kto jest jego adresatem?

- W tym wypadku nie – wdrożenie zabezpieczenia polegać będzie na niestosowaniu nowelizacji - we wskazanym w postanowieniu zakresie.

– Czy zabezpieczenie dotyczy tylko starych czy też nowych Izb Sądu Najwyższego, Dyscypilnarnej i Spraw Publicznych?

- W efekcie zastosowania zabezpieczenia sędziowie SN wysłani na wcześniejszą emeryturę mają zostać przywróceni do pracy, w efekcie nie ma wakatów. Nie dotyczy to nowych Izb.

– Jaki będzie dalszy bieg sprawy w Luksemburgu?

- Za jakiś czas, zapewne kilka tygodni, zostanie przeprowadzone w Luksemburgu wysłuchanie stron i Trybunał postanowi o dalszym utrzymaniu środków tymczasowych albo o zmianie ich zakresu lub ustaniu. Następnie przeprowadzane będą dalsze etapy postępowania. Prezes wyznaczy sędziego sprawozdawcę, wymiana pism, odpowiedzi na skargę tzw. replika i ew. duplika, wyznaczenie rzecznika generalnego, sporządzenie tzw. raportu wstępnego, wyznaczenie terminu rozprawy i rozprawa, wygłoszenie stanowisk, narada sędziowska – ogłoszenie wyroku i jego publikacja.