RMF FM zwraca uwagę, że uzyskanie opinii Kolegium SN jest niezbędnym elementem przeprowadzanej przez prezydenta procedury zmian w Regulaminie Sądu. - Andrzej Duda nie jest związany jej treścią, bez otrzymania dokumentu nie mógł jednak wydać rozporządzenia w tej sprawie - czytamy na portalu radia.

Kolegium zakwestionowało uzasadnienie prezydenckiego projektu, mówiące o usprawnieniu działania SN i znacznym obłożenie sędziów sprawami. Zdaniem Kolegium przyczyną nierównomiernego obłożenia sędziów jest nie brak stanowisk sędziowskich, ale niewłaściwe rozłożenie obciążenia poszczególnych izb SN w ustawie o Sądzie Najwyższym. - Kolegium wymienia, że przykładowo do liczącej 35 sędziów Izby Cywilnej wpłynęło w ub. roku 5237 spraw, do 29-osobowej Izby Karnej - 3551 spraw, a do nowo powołanej, 20-osobowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej od kwietnia do grudnia - 293 sprawy. 12 osobowa Izba Dyscyplinarna otrzymała ich w tym czasie ok. 150 - czytamy na rmf24.pl.

Co więcej, w opinii Kolegium zauważa, że zwiększenie liczby sędziów do 125 sprawi, że polski SN stanie się jednym z największych na świecie. Nawet w Rosji Sąd Najwyższy składa się tylko ze 115 sędziów, w USA dla odmiany - tylko z 9.

Czytaj także: Prezydent Duda chce zwiększyć liczbę sędziów SN do 125