Aż o 68,7 proc. - do 4,5 mln widzów i słuchaczy - wyniósł spadek liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych w porównaniu z 2019 r. Jeden podmiot zorganizował średnio 126 przedstawień/koncertów (w 2019 r. – 370). W jednym przedstawieniu/koncercie wzięło udział średnio 185 osób.

W 2020 r. w Polsce działalność prowadziły 194 teatry i instytucje muzyczne. Wystawiły one 24,4 tys. przedstawień. Odbyło się 389 premier. W repertuarze teatry i instytucje muzyczne miały 3,4 tys. przedstawień.

Blisko 89 proc. podmiotów udostępniło w trakcie pandemii przedstawienia i koncerty przez Internet. Widzowie mogli uczestniczyć on-line w 3943 koncertach i przedstawieniach. Najwięcej teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny działało w województwie mazowieckim (36), a najmniej w podkarpackim (3).

Sztuka on line

W 2020r. działalność prowadziło 307 galerii sztuki (o 6,1 proc. mniej w porównaniu z 2019 r.). Zorganizowały w Polsce 2377 wystaw – o blisko 40 procent mniej, które zwiedziło 2,1 mln osób.

Większość galerii i salonów sztuki (65,5 proc. ) udostępniła swoje wystawy przez Internet.

W 2020 r. zarówno najwięcej podmiotów działało w województwie małopolskim (57), jak i najliczniej odwiedzane galerie sztuki znajdowały się w województwie małopolskim (861,8 tys.). Większość osób zwiedziło publiczne galerie sztuki (90,7 proc. ). Wystawy plenerowe odwiedziło 47,3 proc. ogółu zwiedzających. Przeciętnie na 1 galerię sztuki przypadało 6,7 tys. zwiedzających (w 2019 r. – 13,9 tys.), a 1 wystawę w Polsce obejrzało średnio 868 osób (w 2019 r. –1,2 tys.).