Projekt powstał we współpracy z wykładowcami Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: dr hab. Luizą Nader, dr hab. Waldemarem Baraniewskim i dr. Piotrem Słodkowskim. Współtworzy go także zespół Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod kierunkiem Magdaleny Drągowskiej oraz Roberta Jarosza.

Od 2018 roku zarejestrowano 16 rozmów z Janem Dobkowskim, Kojim Kamojim, Bożeną Kowalską, Grzegorzem Kowalskim, Zofią Kulik, Małgą Kubiak, Zbigniewem Makarewiczem, Janem Mioduszewskim, Jarosławem Modzelewskim, Józefem Robakowskim, Anką Ptaszkowską, Tomaszem Sikorskim, Andrzejem Strumiłło, Wiesławą Wierzchowską, Romanem Woźniakiem oraz Gustawem Zemłą.

To pierwsza rego typu dokumentacja prowadzona nową metodą wywiadu narracyjnego, który różni od np. wywiadu dziennikarskiego; rejestruje żywe opowieści, nie narzucając tematu i nie ukierunkowuje go pytaniami. Oral history, czyli historia mówiona pozwala na wielowarstwową rejestrację opowieści z życia, podążanie za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratora, na otwartość i swobodę wypowiedzi. Odbiorcy ułatwia poznanie kontekstów oraz przyczyn kształtowania się osobowości rozmówców, dokonywanych przez nich wyborów życiowych. A badaczom dostarcza materiałów, ujawniających zjawiska często słabo naświetlone i rozpoznane lub wcześniej pomijane, zachęcając do świeżego spojrzenia na nie.

Zasoby cyfrowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej to zresztą  jedno z najlepszych ogólnodostępnych źródeł wiadomości o sztuce współczesnej, w którym każdy znajdzie mnóstwo ciekawych różnorodnych materiałów. Najlepszą ich cześcią jest filmoteka, w której już zebrano  700 filmów zarówno realizowanych przez artystów, np. Zbigniewa Liberę, Katarzyne Kozyrę, Dominika Lejmana, Oskara Dawickiego, jak i dokumentów przybliżających sylwetki wybitnych twórców, m.in. Magdaleny Abakanowicz i Aliny Szapocznikow.

Z kolei w interaktywnych przewodnikach kuratorzy oprowadzają po wybranych wystawach MSN. Jest teź dostępnych wiele innych materiałów, pozwalających poszerzyć wiedzę o sztuce XX i XXI wieku: dokumentacje działań artystów i badań, zapisy perfarmansów, debat, wykładów i aktualnych wydarzeń, informacje o publikacjach.

TUTAJ można dowiedzieć się więcej.