Karolina Kulikowska-Siewruk: Prawo do obrony czy dobro ofiary

Czynności procesowe z udziałem małoletnich, w szczególności pokrzywdzonych przestępstwem, powinny być ograniczane do niezbędnego minimum.

Publikacja: 20.03.2024 02:00

Karolina Kulikowska-Siewruk: Prawo do obrony czy dobro ofiary

Foto: Adobe Stock

Przed pytaniem zawartym w tytule stanął Sąd Najwyższy, wydając 17 stycznia 2024 r. uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I KZP 6/23). Chodziło o sytuację, gdy przy pierwszym przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego oskarżony był pozbawiony obrońcy. SN wskazał, że złożenie przez oskarżonego wniosku o ponowne przesłuchanie w trybie art. 185a § 1 kodeksu postępowania karnego (w brzmieniu obowiązującym do 14 sierpnia 2023 r.), zobowiązywało do powtórzenia tej czynności procesowej. Nie powtórzy się jej jednak, gdy stan psychiczny małoletniego świadka wykluczy ponowne przeprowadzenie tego dowodu albo zajdą wyjątkowe, szczególnie uzasadnione okoliczności, z których by wynikało, że powtórne przeprowadzenie czynności prowadziłoby do istotnych lub trwałych zaburzeń stanu psychicznego małoletniego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Króliczek zwany deregulacją
Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Uchwała SN może złagodzić frankowe spory
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Andrzej Duda też chciał złagodzić prawo aborcyjne
Rzecz o prawie
Paweł Krekora: Czy na ustawę frankową rzeczywiście jest za późno?
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Dyskusja, a nie krucjata