Karolina Kulikowska-Siewruk

Karolina Kulikowska-Siewruk: Prawo do obrony czy dobro ofiary

Czynności procesowe z udziałem małoletnich, w szczególności pokrzywdzonych przestępstwem, powinny być ograniczane do niezbędnego minimum.

Przeciwdziałanie przemocy ma wyglądać inaczej

Zmieni się sposób funkcjonowania, skład oraz organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnych, w ramach których gminy realizują obowiązek przeciwdziałania przemocy domowej.

Kulikowska-Siewruk: Czy powód może stać się wierzycielem, a pozwany dłużnikiem

Trwa spór w doktrynie o to, kiedy finał ma postępowanie egzekucyjne. Prawidłowe wydaje się twierdzenie, że wykonanie czynności zastępowalnej następuje wraz z wydaniem postanowienia zawierającego umocowanie do zastępczego wykonania czynności na koszt dłużnika.