Jacek Czaja: Zmiany w KRS trzeba wprowadzać z rozwagą

Trudno znaleźć merytoryczne argumenty przemawiające za ustawowym określeniem składu KRS, w którym sędziowie sądów najwyższych instancji będą najsłabiej reprezentowani.

Publikacja: 07.02.2024 02:00

Jacek Czaja: Zmiany w KRS trzeba wprowadzać z rozwagą

Foto: Adobe Stock

Minister sprawiedliwości (minister) przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którego uchwalenie ma przywrócić przepisom o wyborze sędziów do KRS treść zgodną z konstytucją. Problematyka prawidłowego określenia ustroju, zakresu działania i trybu pracy KRS oraz sposobu wyboru jej członków (art. 187 ust. 4 konstytucji) była przedmiotem burzliwej debaty publicznej w związku z działaniami rządu PiS i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r. Regulacja prawna odnosząca się do wyboru sędziów-członków KRS musi w pełni respektować zasady konstytucji, co m.in. oznacza, że nie można akceptować sposobu upolitycznionego. Trybunał Konstytucyjny dostrzegł wagę tego zagadnienia w orzeczeniu wydanym na długo przed kryzysem praworządności rządów PiS (wyrok TK z 16 kwietnia 2008 r., K 40/07), wskazując, że sposób wyboru sędziów do KRS ma szczególne znaczenie ustrojowe. Wpływa on na pozycję tych sędziów, która de facto decyduje o niezależności i efektywności pracy KRS.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Teraz półroczna e-prenumerata za połowę ceny!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Gdy zadzwoni diabeł wcielony
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: Wygrał w Strasburgu, nie wygra „Mam talent”
Rzecz o prawie
Piotr Mgłosiek: Konwersje neosędziów
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Wirtualny gwałt
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Brak zgody przesądza o zgwałceniu
Rzecz o prawie
Karol Dobrzeniecki, Jacek Zaleśny: Ostrożnie z zerowaniem Trybunału Konstytucyjnego