Krzemień, Miąskiewicz: Odszkodowania za naruszenia prawa UE

Kraje Unii odpowiadają za swoje uchybienia i muszą umożliwić dochodzenie roszczeń.

Publikacja: 16.05.2023 11:23

Krzemień, Miąskiewicz: Odszkodowania za naruszenia prawa UE

Foto: Adobe Stock

Orzecznictwo TSUE podkreśla znaczenie odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich UE. Jej celem jest ochrona uprawnień przyznanych jednostkom (osobom fizycznym lub prawnym) przez unijne prawo. Należy ją też odróżnić od zagadnienia kar nakładanych przez TSUE na podstawie art. 260 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dochodzenie odszkodowania od odpowiedniej jednostki Skarbu Państwa przed polskim sądem powszechnym uchodzi za trudne zadanie. Dotychczasowe orzecznictwo TSUE i możliwość kierowania pytań do Trybunału wspierają jednak poszkodowanych, formułując określone zasady i gwarancje. Ich charakter jest szczególny wobec krajowych regulacji kodeksowych, które w określonych sytuacjach muszą ustąpić regułom wynikającym z orzecznictwa TSUE.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Łukasz Guza: Fejki i bezbronność przepisów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Rozmyślania w oczekiwaniu
Rzecz o prawie
Jan Michał Błeszyński: Cudze chwalicie, swego nie znacie
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Nie każdy zawód zaufania jest wolny
Rzecz o prawie
Elżbieta Chojna-Duch: Wirtualne słowa, realny problem