Brygida Kuźniak: Czy powinniśmy z nadzieją patrzeć w stronę ONZ

W sprawie agresji Rosji na Ukrainę możliwe są jeszcze różne rozwiązania.

Publikacja: 05.04.2022 10:30

Brygida Kuźniak: Czy powinniśmy z nadzieją patrzeć w stronę ONZ

Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Współczesne prawo międzynarodowe dysponuje normami prawnymi konstruującymi międzynarodowy system bezpieczeństwa.Jego zinstytucjonalizowanym filarem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, będącej statutem tej organizacji, główna odpowiedzialność za utrzymanie światowego pokoju i bezpieczeństwa spoczywa na jednym z jej organów głównych, mianowicie Radzie Bezpieczeństwa. Co więcej, w sytuacjach sporu między państwami, a zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie wobec konkretnego państwa akcji przymusu, odpowiedzialność ta ma, co do zasady, charakter kompetencji wyłącznej, zastrzeżonej dla tego właśnie organu (art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Karty). To oznacza, że nawet organ plenarny ONZ, jakim jest Zgromadzenie Ogólne, w którym przecież reprezentowane są niemal wszystkie państwa świata, nie może wyręczać w tym zakresie Rady Bezpieczeństwa, ani też w jej działania ingerować. Niemniej w praktyce ONZ w tej materii odnotowujemy sytuacje wyjątkowe, o czym niżej.

Pozostało 86% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

ZUS
Rząd podwyższa składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców w 2022 r.
Prawo w Firmie
Nowy projekt rządu: pracownik bez szczepienia nie dostanie pensji
Prawo dla Ciebie
Wszystko o nowym roku szkolnym 2021/22: egzaminy, szczepienia i 300+
Prawo w Firmie
Jak rozliczyć subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Nauczyciele
Reforma edukacji ministra Czarnka - kurator oceni jakość pracy szkoły
Prawo dla Ciebie
Trybunał znowu odroczył rozprawę ws. prymatu konstytucji