Cel: stabilne prawo dla zdrowia

Legislacja w ochronie zdrowia w Polsce w dalszym ciągu wymaga działań na rzecz jej usprawnienia – wynika z najnowszego raportu „Zdrowa legislacja”.

Publikacja: 25.09.2023 21:00

Debata Komitetu Farmaceutycznego AmCham podczas Forum Ekonomicznego

Debata Komitetu Farmaceutycznego AmCham podczas Forum Ekonomicznego

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z AmCham

W oczy rzuca się przede wszystkim sporadyczność w korzystaniu z prekonsultacji przez legislatorów. Zostały one przeprowadzone zaledwie w 11 projektach Ministerstwa Zdrowia (MZ). Takie wnioski przynosi IV raport „Zdrowa legislacja” przygotowany przez Komitet Farmaceutyczny AmCham (KF AmCham).

„Ponadto prawo zmienia się w bardzo szybkim tempie i projekty wprowadzające zmiany do systemu zdrowia pojawiają się praktycznie każdego dnia. W analizowanym okresie (czerwiec 2021 – maj 2022 – red.) pojawiło się 215 otwartych projektów aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia, 152 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, uchwalono trzy poselskie projekty ustaw i cztery rządowe. Przygotowano siedem innych projektów parlamentarnych (poselskich i senackich) i jeden projekt MSWiA, który jednak z uwagi na sytuację uchodźczą dotyczył także pewnych rozwiązań wpływających na organizację ochrony zdrowia w Polsce” – wyliczają autorzy raportu.

Kluczowa stabilność prawa

Celem raportów KF AmCham jest monitorowanie stabilności otoczenia prawnego dla przedsiębiorców działających w obszarze polityki lekowej oraz edukacja na temat jej wpływu na rozwój przedsiębiorczości w tym obszarze w Polsce.

– Tę stabilność rozumiemy jako przewidywalne warunki funkcjonowania oraz transparentne i konsultowane z partnerami zmiany w prawie, dialog i zaufanie co do intencji stron – mówi Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham. – Jako Komitet Farmaceutyczny AmCham chcemy być partnerem rozmów o planowanych zmianach w prawie. Chcemy wiedzieć o nich z wyprzedzeniem i rozumieć ich intencje. Chcemy mieć także możliwość przedstawienia wątpliwości i zagrożeń dla branży, a tym samym uświadamiać konsekwencje stanowienia prawa dla przedsiębiorczości w Polsce – podkreśla.

Jak czytamy w raporcie KF AmCham, sektor ochrony zdrowia jest jednym z mocniej regulowanych obszarów życia gospodarczego. Odpowiedzialność za sposób jego działania ponoszą decydenci, ale ważne, by byli świadomi zagrożeń dla sektora.

Normy prawne, które dotyczą branży farmaceutycznej, zawarte są zarówno w rozporządzeniach przygotowywanych przez MZ, dokumentach rządowych, jak i uchwalanych przez parlament ustawach oraz zarządzeniach prezesa NFZ.

Czas konsultacji większości projektów jest znacznie krótszy, niż przewidują przepisy. Pojawią się tzw. wrzutki, kiedy to np. w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty pojawia się kwestia zmian z zakresu finansowania leków 75+, ratownictwa czy programów zdrowotnych.

Jak zauważają autorzy opracowania, oprócz ogromu nowych przepisów uczestnicy rynku mają też do czynienia z przypadkami braku przejrzystości działań. Np. ustawa refundacyjna była procedowana dwa lata; po początkowej fazie szeroko zakrojonych konsultacji następnie zabrakło transparentości prac.

Propozycje działań

Wobec obrazu, który wyłania się z raportu, KF AmCham uważa, że ochrona zdrowia w Polsce wymaga usprawnienia. Dlatego proponuje zbiór rozwiązań pod hasłem „Zdrowa legislacja 4.0”. Aktualne pozostają przy tym rekomendacje z poprzednich raportów „Zdrowa legislacja”.

KF AmCham wskazuje, że prawo w obszarze ochrony zdrowia powinno być wprowadzane w następujący sposób:

> przepisy powinny mieć jasną wizję, jaki problem rozwiązują i jakie narzędzia są do tego niezbędne;

> konsultacje publiczne i prekonsultacje powinny być regułą, a odstępowanie od nich może występować wyłącznie w sytuacjach najpilniejszych;

> przepisy powinny uwzględniać analizy ekspertów oraz głosy z rynku i od odbiorców końcowych przepisów;

> konieczny jest konsensus, by realizacja nowego prawa była możliwie jak najszerzej akceptowalna dla społeczeństwa, ale także najmocniej przyczyniała się do zagwarantowania publicznego dobra;

> tworzone prawo powinno być adekwatne do rozwiązywanego problemu i nie wprowadzać nadmiernych obowiązków dla jego odbiorców, gdy nie jest to potrzebne;

> prawo powinno być przewidywalne, stabilne i spójne – nie powinno się zmieniać nadmiernie często; zmiany powinny być ogłoszone odpowiednio wcześniej, by wszystkie podmioty mogły się do tego przygotować;

> stabilności prawa służą konsultacje i szeroki dialog – dopracowane przepisy nie wymagają częstych nowelizacji, bo potencjalne problemy mogą zostać już zidentyfikowane i zniwelowane na początkowym etapie tworzenia przepisów;

> nowe przepisy powinno poprzedzać wystarczająco długie vacatio legis, by wszyscy ich odbiorcy mieli wystarczający czas na wdrożenie wymaganych od nich działań.

Aby udoskonalić system tworzenia prawa KF AmCham przedstawił także przykłady dobrych rozwiązań z innych państw. Porównanie systemów prawnych w różnych krajach inspiruje najlepszymi i sprawdzonymi już praktykami.

Warto przy tym wspomnieć, że na poziomie Unii Europejskiej obecnie trwa dyskusja dotycząca przepisów prawa farmaceutycznego. Proponowane przez Komisję Europejską zmiany stanowią pierwsze od 20 lat gruntowne przemodelowanie prawa farmaceutycznego UE. Zdefiniuje ono rynek farmaceutyczny i biotechnologiczny na kolejne dziesięciolecia. Polski rząd, przedstawiając swoje stanowisko, powinien wziąć pod uwagę warunki prowadzenia działalności w Polsce. Dialog powinien stanowić fundament dla wypracowania dobrych rozwiązań gwarantujących konkurencyjność oraz bezpieczeństwo zdrowotne, dostęp do najnowocześniejszych technologii lekowych, a także rozwój gospodarczy Polski.


Materiał powstał we współpracy z AmCham

W oczy rzuca się przede wszystkim sporadyczność w korzystaniu z prekonsultacji przez legislatorów. Zostały one przeprowadzone zaledwie w 11 projektach Ministerstwa Zdrowia (MZ). Takie wnioski przynosi IV raport „Zdrowa legislacja” przygotowany przez Komitet Farmaceutyczny AmCham (KF AmCham).

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Rynek zdrowia
Ruszył Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Rynek zdrowia
Na styku wyobraźni i zdrowia dzieje się magia pediatrycznych innowacji
Materiał partnera
Pacjent w centrum uwagi
Materiał partnera
Inwestycje a wskaźniki ESG w zarządzaniu szpitalami
Materiał partnera
Wyzwania dla europejskich systemów ochrony zdrowia
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu