Program „Work-Life Choice Challenge Summer 2019”, a więc mający na celu większe zrównoważenie czasu poświęcanego pracy i życiu rodzinnemu, dał pracownikom etatowym pięć wolnych płatnych piątków, ale pracowali wydajniej, bo do maksimum 30 minut skrócono wszelkiego rodzaju zebrania i narady, a wymiana uwag w sieci zastąpiła rozmowy z kolegami. Wśród pracowników, którzy odpowiedzieli w ankiecie na pytania w  tej sprawie, 92 proc. wyraziło zadowolenie z czterodniowego tygodnia pracy.

W Japonii trudno jest skrócić jeden z najdłuższych na świecie czas pracy, bo tamtejszą gospodarkę nękają kłopoty wynikające z braku siły roboczej i szybkiego starzenia się społeczeństwa. Starania premiera Shinzo Abe mające na celu uelastycznienie rynku pracy i skrócenie nadgodzin wywołują mieszane reakcje.

Sierpniowy eksperyment znacząco zredukował też koszty Microsoft Japan .Zużycie energii elektrycznej było mniejsze o 23 proc. i wydrukowano kartek papieru o 50 proc. mniej niż w sierpniu 2018 r. Niektórzy menadżerowie Microsoft Japan nadal jednak nie rozumieją sensu zmiany stylu pracy, a niektórzy pracownicy wyrażali obawy, że krótszy tydzień może być kłopotliwy dla klientów.