e dane sugerują, że ożywienie gospodarcze w USA może zwalniać a dane z rynku pracy za wrzesień będą wskazywały na dużo mniejszą poprawę niż w sierpniu.

- Opierając się na danych o aktywności gospodarczej, spodziewamy się stosunkowo wolniejszego wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym we wrześniu niż w sierpniu. Jeśli dodamy do tego zwolnienia pracowników pracujących przy spisie powszechnym, możemy się spodziewać, że wrześniowy wzrost liczby etatów poza rolnictwem zwolni do 800 tys z 1,371 mln. Przy zatrudnieniu wciąż niższym o około 11 mln w porównaniu z poziomem z lutego, to wskazuje, jak daleko jesteśmy od pełnego zatrudnienia – twierdzi Michael Pearce, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.