Nowy rekord w eksporcie usług biznesowych

Do prawie 37 miliardów dolarów wzrosła w zeszłym roku zagraniczna sprzedaż sektora usług dla biznesu. W dużej mierze była to zasługa polskich specjalistów ICT, ale i zjawiska tzw. reshoringu.

Publikacja: 15.05.2023 03:00

Nowy rekord w eksporcie usług biznesowych

Foto: Adobe Stock

Już 13,4 mld dolarów rocznie przyniósł nam w 2022 r. eksport usług informatycznych i telekomunikacyjnych, co oznacza ponad 15-proc. wzrost w porównaniu z 2021 rokiem – wynika z obliczeń „Rzeczpospolitej” na podstawie danych NBP. Ten najlepszy dotychczas wynik w ICT pomógł Polsce ustanowić nowy rekord wartości usług świadczonych dla odbiorców za granicą, która w zeszłym roku zwiększyła się prawie o 11 proc., do 36,8 mld dolarów. Usługi technologiczne, w tym programistyczne, miały już prawie 35-proc. udział w tym eksporcie.

Złożone i więcej warte

– Rosnący eksport usług biznesowych to nie tylko efekt rozwoju sektora, w tym napływu nowych inwestycji zagranicznych, ale również skutek coraz większej złożoności, a więc i wartości, procesów lokowanych w Polsce – zwraca uwagę Paweł Panczyj, członek zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Jak dodaje, dotyczy to także inwestorów, którzy debiutują w naszym kraju.

O ile przed dekadą nowe inwestycje wiązały się zwykle z prostszymi procesami (dopiero później, po przekonaniu się o wysokiej jakości pracowników, zlecano tu bardziej złożone zadania), o tyle dzisiaj, gdy Polska ma silną markę w sektorze usług dla biznesu (BSS), wiele nowych centrów już na starcie stawia na zaawansowane zadania o dużo większej wartości. Te proste są już zautomatyzowane albo lokowane na tańszych rynkach np. w Indiach.

Czytaj więcej

Konkurencyjność polskiej branży IT wciąż wysoka, ale słabsza niż przed rokiem

Do eksportu usług biznesowych w coraz większym stopniu przyczyniają się krajowe spółki IT. Według danych SoDA, branżowej Organizacji Pracodawców Usług IT, w ubiegłym roku 56 proc. jej firm członkowskich opierało swoje przychody na sprzedaży usług IT za granicę – najczęściej do odbiorców w Niemczech, USA Austrii i Wielkiej Brytanii.

Jak zwraca uwagę Paweł Pustelnik, wiceprezes SoDA i dyrektor zarządzający Future Processing, polskie spółki IT rywalizują dzisiaj z firmami z całego świata. – Jesteśmy konkurencyjni pod kątem ceny i jakości pracy, a bezkonkurencyjni pod kątem kultury i etyki pracy – podkreśla Pustelnik. Zdaniem Konrada Weiske, wiceprezesa SoDA i prezesa Spyrosoft, siłą polskich software house’ów jest know-how i nieszablonowe podejście do projektów, nawet tych najbardziej wymagających. Te atuty wspierają markę Polski, która w rankingu GBS World zajęła drugie miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych w 2022 r. lokalizacji dla outsourcingu usług IT.

Globalni inwestorzy

Według danych ABSL, który zrzesza największe firmy z branży, w zeszłym roku niemal każde z badanych centrów usług w Polsce obsługiwało klientów zza granicy, a prawie 59 proc. z całego świata. – W tym momencie obsługa zagranicznych klientów odpowiada za 94 proc. przychodów firmy – twierdzi Beata Katulka, menedżer ds. finansów w spółce Capgemini Polska, która jest największym pracodawcą w branży (zatrudnia ponad 10 tys. pracowników) i ma odbiorców w 31 krajach.

Klientów z prawie 30 państw obsługuje Sii Polska. W zeszłym roku mieli oni 30-proc. udział w jej przychodach, a jak zaznacza Ryszard Pytko, dyrektor handlowy spółki, do tych wyników nie są wliczane usługi dla oddziałów zagranicznych firm w Polsce.

Czytaj więcej

Centra usług podkręcą eksport i rynek pracy

Rosnąca skala polskiego eksportu usług biznesowych to głównie zasługa inwestorów z zagranicy, którzy otwierają u nas korporacyjne centra usług wspólnych (SSC), outsourcingu czy R&D. Według danych ABSL w ub. roku prawie trzy czwarte działających w Polsce centrów usług biznesowych należało do zagranicznych firm. Widoczny po pandemii napływ kolejnych projektów to szansa na dalszy wzrost eksportu sektora.

Jak podkreślają szefowie ABSL, Polska jest głównym ośrodkiem usług biznesowych w naszym regionie, a teraz, ze względu na odpływ inwestycji ze Wschodu, budzi jeszcze większe zainteresowanie inwestorów, w tym znanych globalnych firm. Takich jak np. koncern Volvo, który niedawno ogłosił w plany otwarcia w Krakowie swojego Tech Hub (centrum R&D); Netflix, który zapowiedział inwestycję w centrum inżynieryjne w Warszawie, czy Microsoft, który pod koniec kwietnia br. uruchomił u nas pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze.

Sprzyjające trendy

– Zainteresowanie Polską jako kierunkiem inwestycyjnym utrzymuje się na wysokim poziomie – ocenia Janusz Dziurzyński, prezes ABSL, dodając, że nadal sprzyjają nam globalne trendy. To przede wszystkim regionalizacja globalizacji i będący jej skutkiem reshoring. – W rankingu Reuters Events Supply Chain Survey Polska wskazywana jest jako najpopularniejsza lokalizacja reshoringu, co stawia nas na pierwszym miejscu przed Niemcami czy Wielką Brytanią – przypomina Dziurzyński.

Czytaj więcej

Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce? Są dokładne dane

– Wzrostowy trend w polskim eksporcie usług biznesowych powinien się utrzymać – twierdzi Jacek Levernes, honorowy prezes ABSL, który wiąże rosnący eksport sektora usług dla biznesu ze zwiększonym napływem reinwestycji w rozwój działających już centrów (to one odpowiadają za ok. 80 proc. nowych etatów w sektorze).

Zarówno reinwestycjom, jak i nowym inwestycjom z zagranicy sprzyja (i będzie sprzyjać) nie tylko widoczny na świecie trend do nearhoringu i reshoringu, ale również recesja, która skłania globalne firmy do szukania oszczędności. Zdaniem Levernesa można więc liczyć na podobne zjawisko jak w latach 2009–2011, gdy kryzys finansowy znacznie przyspieszył wzrost polskiego BSS. Już to zresztą widać, bo od wczesnej wiosny br. ABSL obserwuje wyraźnie zwiększony napływ inwestycji.

– Jedynym prawdziwym ryzykiem dla wzrostu sektora i jego eksportu może być duża eskalacja wojny w Ukrainie – ocenia Jacek Levernes.

Opinia dla "Rz"
Jakub Rybacki, Kierownik zespołu makroekonomii, Polski Instytut Ekonomiczny

Polski eksport usług biznesowych rósł przez ostatnie 5 lat w tempie zbliżonym do 15 proc. rocznie. Wynik ten zawdzięczamy usługom informatycznym oraz centrom biznesowym zagranicznych banków czy firm konsultingowych. Najbliższe lata przyniosą tu dalszą ekspansję; w Polsce otwierane są m.in. nowe centra usług przetwarzania w chmurze czy knowledge hubs dla firm przemysłowych, głównie z sektora automotive. Polska wciąż posiada zaplecze dla rozwoju usług high-tech. Ich udział w zatrudnieniu to nadal 55 proc. średniej w Unii Europejskiej, jednak różnice maleją wraz z kolejnymi rocznikami absolwentów uczelni. W przyszłości główną barierą będzie niedobór pracowników i sytuacja demograficzna.

Praca
Wiemy, jaka jest praca marzeń Polaka
Gaz
Trop do wybuchów na Nord Stream prowadzi na Ukrainę i warszawskie Powiśle
Technologie
Chiny stworzą superodpornych żołnierzy. Przerażające manipulacje genami
Rynek pracy
Koniec gorączki informatycznej. Firmy już nie biją się o programistów
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Rynek pracy
W tym roku może być trudno o wzrost zatrudnienia w ICT
Rynek pracy
Mniejszy wzrost zasiłków dla bezrobotnych w USA, silny rynek pracy