Pomimo niepewności i spowolnienia sporo firm szuka teraz pracowników, w tym także kandydatów na fotele dyrektorów i prezesów. Część przedsiębiorstw myśli też o zmianach kadrowych, a zwiększoną rotację na najwyższych stanowiskach widać już było w zeszłym roku.

Zdaniem Piotra Mazurkiewicza, partnera zarządzającego firmy rekrutacyjnej HRK, o ile w Polsce liczba projektów z obszaru executive search (rekrutacji dyrektorów i prezesów) będzie w tym roku podobna do 2022 r., o tyle obecne procesy koncentrują się częściej na restrukturyzacjach. Nie zawsze oznacza to zwolnienia menedżerów, bo firmy tworzą też nowe zespoły obsadzane wewnętrznymi kandydatami.

Zdalna motywacja

Jak jednak ocenia Andrzej Maciejewski, partner w Spencer Stuart, w warunkach silnej presji i rosnącej nerwowości akcjonariuszy można oczekiwać, że w 2023 r. zmian na kluczowych stanowiskach w spółkach będzie nieco więcej niż w poprzednich latach.

Tomasz Magda, partner w Amrop Polska, łączy nasilenie zmian na stanowiskach prezesów z kumulacją kilku megatrendów, w tym cyfryzacją, procesami sukcesji i ekspansją geograficzną firm, która wiąże się ze zmianą oczekiwań dotyczących kompetencji i doświadczeń menedżerów.

Tę zmianę obserwują też łowcy głów zrzeszeni w Kestria – międzynarodowej sieci obejmującej 90 firm executive search z ponad 40 krajów, w tym polską spółkę HRK. W niedawnym badaniu Kestria podkreślali, że efektem zmian wywołanych przez pandemię Covid-19 (w tym cyfryzacji, automatyzacji i rozwoju zdalnej pracy) jest też zmiana pożądanych umiejętności menedżerskich. Nowym wymaganiem staje się zarządzanie zespołami zdalnymi, co stało się naturalną umiejętnością wymaganą od liderów wyższego szczebla.

– Firmy skupiające się na rozwoju intensywnie poszukują doświadczonych menedżerów, którzy zarówno rozumieją potrzebę transformacji cyfrowej, jak i chcą i potrafią zarządzać zrównoważonym rozwojem. Zdają już sobie sprawę, że ich największą siłą są pracownicy i poszukują liderów, którzy podzielają to przekonanie – wyjaśnia Piotr Mazurkiewicz.

Czytaj więcej

Szefowie polskich firm bardziej boją się o dalszą przyszłość niż o ten rok

Szef technologiczny

To przekonanie podziela wielu szefów w Polsce. 64 proc. polskich prezesów, uczestników globalnego badania PwC CEO Survey 2023, przewiduje, że niedobór pracowników i umiejętności będzie w kolejnej dekadzie największym zagrożeniem dla rentowności ich firm. – To, czy dana firma dostosuje się do bieżących trendów celem uzyskania przewagi konkurencyjnej, będzie w dużym stopniu zależało od umiejętności zarządczych liderów – ocenia John Guziak, partner w Deloitte, komentując raport Deloitte „2023 Global Human Capital Trends”. Według niego kluczowe może okazać się przyjęcie elastycznego sposobu organizacji pracy zespołów czy otwartość na nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć efektywność działań i skrócić czas pracy.

Również Piotr Mazurkiewicz podkreśla, że praca w środowisku wirtualnym usprawnia realizację projektów, ale też stawia nowe wymagania przed menedżerami.

– Umiejętność budowania i wzmacniania kultury organizacyjnej wśród pracowników pracujących w zespołach rozproszonych jest unikalną kompetencją, na którą zapotrzebowanie wzrosło gwałtownie w czasie pandemii. Chcąc odnaleźć się w takich firmach, menedżerowie muszą być otwarci na stałe uczenie się korzystania z nowych technologii – ocenia szef HRK. Zwraca też uwagę, że od 1 kwietnia br. zacznie w Polsce obowiązywać nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej, co oznacza większy nacisk na umiejętność zarządzania rozproszonymi zespołami. Na razie wielu szefów w Polsce i na świecie nie radzi z tym sobie najlepiej.

Czytaj więcej

Prezesi pełni obaw o przyszłość, ale chcą uniknąć zwolnień

Deficyt dobrych liderów

W niedawnym badanuy firmy doradczej KPMG, CEO Outlook, aż 64 proc. szefów z Polski (i 65 proc. z dużych rynków zachodnich) stwierdziło, że za trzy lata dominującym środowiskiem pracy ponownie będzie biuro. Jednocześnie zarówno duże, jak i mniejsze firmy coraz częściej rekrutują osoby pracujące zdalnie, także zza granicy.

– Niezbędne będzie więc poszukiwanie nowych rozwiązań, nauczenie się pracy z wielopokoleniowymi i różnorodnymi kulturowo zespołami, i to często na odległość – zaznacza szef HRK.

Z badania Kestria wynika, że najbardziej pożądane obecnie umiejętności kadry zarządzającej to elastyczność, nastawienie na zrównoważony rozwój, znajomość technologii, zarządzanie wielokulturowymi zespołami i efektywna komunikacja. Zdaniem Piotra Mazurkiewicza ta kolejność nieco inaczej wygląda w polskich realiach, gdzie na czele są: nastawienie na zrównoważony rozwój, znajomość nowych technologii i umiejętność ich efektywnego zastosowania w praktyce oraz zarządzanie zdalnym zespołem połączone z dobrą komunikacji online.

Czytaj więcej

Stabilna posada nie dla prezesa. Które spółki najczęściej wymieniały szefów?

Eksperci Kestrii są świadomi, że o menedżerów spełniających te oczekiwania nie będzie łatwo, tym bardziej że w trudnych czasach mniej osób jest otwartych na zmianę pracodawcy. Przewidują więc, że ich branżę czeka teraz rosnąca konkurencja o najbardziej pożądanych i doświadczonych liderów, a także problem luki pomiędzy oczekiwaniami finansowymi kandydatów a możliwościami pracodawców.

– Kandydaci na stanowiska C-level, podobnie jak pokolenie Z, zwracają też uwagę na pracę zdalną oraz decyzyjność. Nie chcą trafić do firmy, która nie gwarantuje im samodzielności i komfortowego środowiska pracy – podkreśla Piotr Mazurkiewicz.