Sprzedaż spółek w Czechach i na Słowacji, zgodna ze strategią Work Service S.A., umożliwi jej skupienie się na rozwoju działalności w Polsce- wyjaśnia polska firma w komunikacie rozesłanym do mediów. Jak przypomina, transakcja sprzedaży tych spółek, która w środę 10 bm została zaakceptowana przez radę nadzorczą Work Service, była rozważana już na etapie wyboru opcji strategicznych na początku 2019 roku. (Przyjęta wówczas strategia zakładała skupienie się na rozwoju działalności w Polsce oraz pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na redukcję zobowiązań).

Work Service nie podał na razie wartości transakcji z Gi Group, która poprzez kupno spółek w Czechach i na Słowacji uzupełni tam dotychczasową działalność o usługi pracy tymczasowej i outsourcingu. Na razie, od 2018 roku, GI Group działa tych krajach w usługach rekrutacji specjalistów poprzez firmę Grafton.