Szerszy wskaźnik bezrobocia, do którego wlicza się również osoby, które przestały aktywnie szukać pracy, sięgał 42,6 proc. siły roboczej, czyli 11,1 mln ludzi.

Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga mówi, że gospodarka RPA skurczyła się w 2020 r. o 7,2 proc. (dane za czwarty kwartał nie są jeszcze znane).