Ale statystyki pokazują, że pracujemy o wiele krócej niż w większości państw Europy. Mężczyźni przechodzą na emeryturę nawet przeciętnie o półtora roku wcześniej, niż wynosi oficjalny wiek emerytalny. Z czego to wynika?

W miarę starzenia się społeczeństwa, po pierwsze kurczyć się będą zasoby siły roboczej, która finansuje wypłaty świadczeń, a po drugie mniej osób odprowadzać będzie składki, gdy emerytury będzie brało więcej osób - wynika z analizy w KPO. W pandemii dzieci rodzi się coraz mniej. Kryzys w końcu nadejdzie, a obecny system emerytalny nie jest z gumy - pisze Business Insider Polska.

Wśród 52 krajów badanych przez OECD, czyli tych na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju (36 krajów OECD oraz 8 partnerskich, plus 5 pozostałych z UE i 2 z G20), zajmowaliśmy w 2018 roku 14. miejsce od końca, jeśli chodzi o wiek emerytalny mężczyzn. Niższy efektywny był m.in. we Francji, na Słowacji, w Hiszpanii, Grecji, Belgii, we Włoszech, w Chorwacji, RPA, Czechach, Rosji i Austrii.

Według danych GUS z 2019 roku (najnowsze dostępne na tym poziomie szczegółowości) ponad 27 tys. mężczyzn poniżej 55 roku życia pobierało emerytury z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (byli wojskowi), 43 tys. z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (policjanci), a 7 tys. z Ministerstwa Sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy). Razem 77 tys. na 2,6 mln mężczyzn-emerytów łącznie.

Półtora tysiąca osób bierze przy tym emeryturę jeszcze nie skończywszy nawet 40 roku życia, w tym 815 wojskowych. Armia młodych emerytów powoduje, że efektywny wiek emerytalny mężczyzn jest krótszy niż wiek oficjalny.

Według danych GUS z badania BAEL za czwarty kwartał 2020, emeryturę w wieku 45-54 lat pobiera 73 tys. mężczyzn, a tylko 3 tys. kobiet.

Rząd planuje więc wprowadzić lub rozwijać m.in. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony zostanie bezrobotny powyżej 50. roku życia. Wprowadzone mają być dopłaty do dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez takiego bezrobotnego- pisze Business Insider Polska.

Dokument podkreśla, że już obecnie opóźniając przejście na emeryturę o rok można ją zwiększyć o 8 proc., ale planowane są też zachęty podatkowe dla osób decydujących się na pozostanie na rynku pracy mimo przekroczenia wieku emerytalnego. "Kwota wynikająca z obniżki podatku dochodowego zostanie automatycznie przekazywana na indywidualne konto emerytalne pracownika, powiększając tym samym przyszłą emeryturę" - zapisano w KPO.

W kontekście kobiet, rząd zamierza przeznaczyć pieniądze na wsparcie opieki nad najmłodszymi, czyli na żłobki. Z badań wynika, że wiele kobiet rezygnuje z pracy na rzecz emerytury właśnie po to, żeby opiekować się wnukami.

Bardziej elastyczny ma być też Kodeks Pracy odnośnie form zatrudnienia, w tym przede wszystkim wprowadzenie pracy zdalnej do ustawy. Łagodzone mają być jeszcze obciążenia pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, w tym zmniejszone będą wpłaty na PFRON - informuje Business Insider Polska.