Średni wskaźnik zatrudnienia matek w krajach OECD wynosi 66 proc. W Austrii, Danii, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii pracuje ponad 75 proc. matek dzieci do 14 roku życia. Z kolei w Chile, Grecji, Meksyku, Słowacji, Hiszpanii, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech wskaźnik nie przekracza 60 proc. W Turcji pracę ma tylko co trzecia matka. Polska ( 69 proc.) plasuje się nieco powyżej średniej OECD.

W większości krajów ponad połowa matek pracuje w pełnym wymiarze godzin. W Czechach, Portugalii, Słowenii, na Litwie, a także w Polsce z pełnego etatu nie rezygnuje ponad 90 proc. pracujących matek. Z kolei w Austrii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii większość pracujących matek utrzymuje się z niepełnego wymiaru godzin. W Holandii tylko co trzecia pracująca matka zostaje przy pełnym etacie, reszta dzieli czas między pracę zawodową a wychowanie.

W statystykach wzięte zostały pod uwagę kobiety w wieku 15-64 lat wychowujące dziecko w wieku 0-14 lat. W ramach Dnia Matki w USA – który za oceanem obchodzony był w tym roku 10 maja – szefowa operacyjna Facebooka Sheryl Sandberg zaapelowała o lepsze traktowanie pracujących matek.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pomoc matkom, jak również ojcom, by mogli znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a domowym. Nie powinniśmy ryzykować utraty pracy, by sprostać podstawowym potrzebom, jakie mają nasze rodziny – napisała na swoim koncie. Ta 47-letnia wdowa, matka dwójki dzieci w swojej książce „Lean In” promuje ambitne postawy matek w pracy.

Zmiany istotne dla pracujących matek – a także ojców – przewiduje projekt nowej dyrektywy Komisji Europejskiej.

Przewiduje on m.in., że cztery miesiące urlopu rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec dziecka. Inaczej przepadną. Stracą na tym matki, bo dziś mogą korzystać z całego urlopu rodzicielskiego, który łącznie z macierzyńskim daje pełny rok płatnej opieki po porodzie. Bruksela tłumaczy te propozycje koniecznością aktywizacji zawodowej kobiet i zapewnienia im równych szans na rynku pracy. Różnie można to jednak oceniać.