Notowana na warszawskiej giełdzie spółka stała się właścicielem 4,2 proc. udziałów w LuxCo, wehikule będącym właścicielem kupionego na początku zeszłego roku portfela nieruchomości biurowych Grupy Buma. Aktywa o szacunkowej wartości ponad 200 mln euro kupił międzynarodowy fundusz Partners Group, a Reino zostało zarządzającym nieruchomościami czerpiąc z tego tytułu przychody. Giełdowa spółka miała też możliwość bycia współinwestorem – co właśnie się dokonało.

Dla Reino ma to doniosłe skutki – zgodnie z umową wynagrodzenie za zarządzanie aktywami podwoi się. Ponadto spółka zyskała przedstawiciela w zarządzie LuxCo i udział specjalny uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu z inwestycji przez wspólnika większościowego.

Reino udzieliło też LuxCo pożyczki, która będzie mogła być skonwertowana na udziały. Łączne nakłady na objęcie 4,2-proc. pakietu i pożyczkę to 5 mln euro.

Aktualnie Reino zarządza aktywami o wartości około 600 mln euro, poza portfelem biurowym Grupy Buma to platforma magazynowa Polish Logistics. Efekty w postaci wpływów z zarządzania oraz usług doradczych przy transakcjach widać już wyraźnie w wynikach. W 2021 r. spółka miała prawie 11 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 204 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł wobec 3,2 mln zł pod kreską rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 0,48 mln zł wobec 3 mln zł straty rok wcześniej. Negatywny wpływ na rentowność miała kumulacja kosztów związanych z transakcją przejęcia aktywów biurowych Bumy – Reino musiało ponieść dodatkowe koszty szukając nowego inwestora, po tym jak z transakcji wycofał się partner z Australii.